mirage

Die Bloemfonteinse oproer van 1925.

Boloka/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Le Roux, C J P
dc.date.accessioned 2012-03-20T07:43:39Z
dc.date.available 2012-03-20T07:43:39Z
dc.date.issued 1991
dc.identifier.citation Le Roux, C.J.P. 1991. Die Bloemfonteinse oproer van 1925. Contree : Tydskrif vir Suid-Afrikaanse stedelike streekgeskiedenis = Contree : Journal for South African urban and regional history. 29:24-29, Apr. [http://dspace.nwu.ac.za/handle/10394/4968] en_US
dc.identifier.issn 0379-9867
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10394/6345
dc.description.abstract • Opsomming: Hierdie oproer was een van talle swart opstande in die twintigerjare teen sosiaal-ekonomiese probleme in stedelike sentra regdeur Suid-Afrika. Die direkte oorsake van die oproer was die munisipale sorghumbierregulasies wat die swartes as onbillike beperking op hul vryheid beskou het, en die swak lone van swart werkers wat gekompliseer is deur werkloosheid. Voorts was nog die Naturelle-adviesraad, nog die stadsraad, nog die polisie in staat om 'n versoenende rol te speel, en het die stadsraad in gebreke gebly om tydig praktiese oplossings te bied. en_US
dc.description.abstract • Summary: This riot was one of many black riots against socio-economic problems in urban centres right through South Africa during the 1920s. The direct causes of the riot were municipal sorghum beer regulations which the blacks regarded as unfair restriction of their freedom, and low wages for blacks complicated by unemployment. Furthermore neither the Natives' Advisory Council, nor the City Council, nor the police was able to play a conciliatory role, and the City Council failed to present timely practical solutions.
dc.language.iso en en_US
dc.publisher Afdeling Plaaslike en Streekgeskiedenisnavorsing van die lnstituut vir Geskiedenisnavorsing, RGN / Division for Local and Regional History Research, Institute for Historical Research, HSRC en_US
dc.title Die Bloemfonteinse oproer van 1925. en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search the NWU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics