Show simple item record

dc.contributor.authorLe Roux, C J P
dc.date.accessioned2012-03-22T07:16:24Z
dc.date.available2012-03-22T07:16:24Z
dc.date.issued1990
dc.identifier.citationLe Roux, 1990. Grondtoekenning en landlike vestiging in die Oranjerivierkolonie/Oranje-Vrystaat, 1900 - 1912. Contree : Tydskrif vir Suid-Afrikaanse stedelike streekgeskiedenis = Contree : Journal for South African urban and regional history. 27:12-17, Apr. [http://dspace.nwu.ac.za/handle/10394/4968]en_US
dc.identifier.issn0379-9867
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10394/6360
dc.description.abstract• Opsomming: Hierdie artikel weerlê die wanopvatting dat lord Alfred Milner se skema van landelike vestiging in die Oranjerivierkolonie 'n finansiële en landbou-kundige mislukking was. Die Britse setlaars was waarskynlik finansieel en materieel beter daaraan toe as die meeste Afrikanerboere wat deur die Tweede Anglo-Boereoorlog (1899 - 1902) geruïneer is. Daar moet nietemin toegegee word dat Milner se imperialistiese motief om die Britse element deur die skema te vermeerder en sodoende te verhinder dat die landelike gebiede uitsluitlik in Afrikanerhande bly, nie naastenby aan sy verwagtinge voldoen het nie. Teen 1912 was daar naamlik sowat 40 000 Afrikanerboere teenoor die 546 setlaars in die betrokke distrikte.en_US
dc.description.abstract• Summary: This article refutes the misconception that Lord Alfred Milner's land settlement scheme in the Orange River Colony was a financial and agricultural disaster. The British settlers probably received more privileges, financially and materially, than did the Afrikaner farmers who were ruined by the Second Anglo-Boer War (1899 - 1902). It should be conceded, however, that Milner's imperialistic motive to increase the British element by way of the land settlement scheme to prevent the rural areas from remaining solely in Afrikaner hands, did not materialize to the extent envisaged by him. By 1912 the settlers numbered 546, in comparison with the approximately 40 000 Afrikaner farmers in the districts concerned.
dc.language.isootheren_US
dc.publisherAfdeling Plaaslike en Streekgeskiedenisnavorsing van die lnstituut vir Geskiedenisnavorsing, RGN / Division for Local and Regional History Research, Institute for Historical Research, HSRCen_US
dc.titleGrondtoekenning en landlike vestiging in die Oranjerivierkolonie/Oranje-Vrystaat, 1900 - 1912.en_US
dc.typeArticleen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record