mirage

Dorpsontwikkeling in die huidige munisipale gebied van Carletonville, 1937 - 1948.

Boloka/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Van Eeden, Elize S
dc.date.accessioned 2012-03-22T13:02:35Z
dc.date.available 2012-03-22T13:02:35Z
dc.date.issued 1990
dc.identifier.citation Van Eeden, E.S. 1990. Dorpsontwikkeling in die huidige munisipale gebied van Carletonville, 1937 - 1948. Contree : Tydskrif vir Suid-Afrikaanse stedelike streekgeskiedenis = Contree : Journal for South African urban and regional history. 27:, Apr. [http://dspace.nwu.ac.za/handle/10394/4968] en_US
dc.identifier.issn 0379-9867
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10394/6363
dc.description.abstract • Opsomming: Reeds in die pioniersjare van blanke vestiging in Transvaal het die wyk Gatsrand 'n prominente plek ingeneem. Tot en met die begin van die goudmynbedryf in die noordelike dele van die gebied teen 1937, was die bevolking egter nog hoofsaaklik agraries ingestel. Daarna het goudmyne ʼn belangrike bydrae gelewer in die proklamering en ontwikkeling van dorpe in die geweste. Die artikel lê veral klem op die wyse waarop een van die dorpe, Carletonville (gestig in 1948), tot die hoofsentrum van die goudmyngebied ontwikkel het. Dit toon ook aan in watter mate 'n gebrek aan ondersteuning van die goudmynbedryf en 'n dorp se afstand van die goudmyne, bepaalde dorpe se groei beïnvloed het. en_US
dc.description.abstract • Summary: Ever since the pioneering days of white settlement in the Transvaal, the ward of Gatsrand has assumed an important position. Up to the time of the inception of the gold mining industry in the northern parts of the area, by 1937, the population was still largely agrarian. After that the gold mines there began to make an important contribution to the proclamation and development of towns. The article in particular emphasizes the manner in which one of these towns, Carletonville (established in 1948), developed as the main centre of the gold mining area. It also shows to what extent a lack of support by the gold mining industry as well as a town's distance from the goldmines, could influence the growth of certain towns.
dc.language.iso en en_US
dc.publisher Afdeling Plaaslike en Streekgeskiedenisnavorsing van die lnstituut vir Geskiedenisnavorsing, RGN / Division for Local and Regional History Research, Institute for Historical Research, HSRC en_US
dc.title Dorpsontwikkeling in die huidige munisipale gebied van Carletonville, 1937 - 1948. en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search the NWU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics