mirage

The tin mines of the Waterberg (Transvaal), 1905 - 1914.

Boloka/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Nattrass, Gail
dc.date.accessioned 2012-03-23T07:59:38Z
dc.date.available 2012-03-23T07:59:38Z
dc.date.issued 1989
dc.identifier.citation Nattrass, G. 1989. The tin mines of the Waterberg (Transvaal), 1905 - 1914. Contree : Tydskrif vir Suid-Afrikaanse stedelike streekgeskiedenis = Contree : Journal for South African urban and regional history. 26:5-12, Oct. [http://dspace.nwu.ac.za/handle/10394/4968] en_US
dc.identifier.issn 0379-9867
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10394/6364
dc.description.abstract • Opsomming: Van 1905 tot 1914 is tin in die Transvaalse distrik Waterberg veral by Rooiberg, Zaaiplaats en Union Tin ontgin. Die klem in hierdie artikel val op Rooiberg wat die algemene toestand op al drie myne weerspieël. Weens hul afgesonderdheid en die wisselvalligheid van tinneerslae het die myne dit uiters moeilik gevind om geskoolde en ongeskoolde werkkrag te werf en te behou. Afgesien van ingevoerde arbeiders (soos Chinese en Herero's) het die tinmaatskappye armblankes in diens geneem om hul ongeskoolde arbeiderskorps aan te vul. Dit het gelei tot die buitengewone sosiaal-ekonomiese toestande wat in die artikel onder die loep geneem word. en_US
dc.description.abstract • Summary: Tin mining in the Transvaal district of the Waterberg between 1905 and 1914 occurred mainly at Rooiberg, Zaaiplaats and Union Tin. The focus of this article is on Rooiberg, which reflects the general conditions experienced in all three mining centres. Problems such as the remoteness of the mines and the unpredictable nature of the tin deposits contributed to the difficulties of drawing and maintaining the skilled and unskilled labour force required. Apart from imported labourers (such as Chinese and Hereros), the tin mining companies employed poor whites to supplement their unskilled labour force. This gave rise to the unusual set of socio-economic conditions which are explored in this article.
dc.language.iso en en_US
dc.publisher Afdeling Plaaslike en Streekgeskiedenisnavorsing van die lnstituut vir Geskiedenisnavorsing, RGN / Division for Local and Regional History Research, Institute for Historical Research, HSRC en_US
dc.title The tin mines of the Waterberg (Transvaal), 1905 - 1914. en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search the NWU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics