mirage

Internasionale ooreenkomste oor die omgewing : implikasies vir Suider-Afrika en universiteite / Henk Bouwman

Boloka/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Bouwman, Henk
dc.date.accessioned 2012-03-27T09:31:04Z
dc.date.available 2012-03-27T09:31:04Z
dc.date.issued 2007
dc.identifier.isbn 9781868225200
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10394/6378
dc.description.abstract Internasionale ooreenkomste oor die omgewing: Implikasies vir Suider-Afrika en universiteite. Een van die gevolge van die toenemende industrie en ontwikkeling van die mens, is die gepaardgaande vorming en vrystelling van besoedelstowwe, wat die gesondheid van die mens en omgewing versteur. Internasionale Ooreenkomste oor die Omgewing (IOO's) is 'n manier om die probleem aan te spreek. Persisterende Organiese Besoedelstowwe (Persistent Organic Pollutatants POPs) word beskou as 'n ernstige besoedelingsprobleem. Dit was die onderwerp van intense onderhandelings, wat gelei het tot die bekragtiging van die Stockholm Konvensie. Wetenskaplike kennis was deurslaggewend, aangesien wetenskaplike ondersoek die probleem eerste ontbloot het. Ek voer aan dat die gebrek aan dieptekennis oor POPs in ontwikkelende state beperkend was tydens die onderhandelings. Hierdie beperking sal van krag bly tydens die implementering en verdere ontwikkeling van die Konvensie. Die geval van DDT en malariabeheer, waaroor Suid-Afrika genoegsame data en inligting gehad het , het egter getoon dal 'n voordelige posisie beding kan word met kennis en inligting. Dit was nie die geval vir gechloreerde dioksiede en furane nie, twee van die belangrikste POPs. Die Stockholm Konvensie bied egter die geleentheid van addisionele hulpmiddele vir ontwikkelende state om POPs aan te spreek, insluitend DDT vir malariabeheer , asook om vrystelling van die baie toksiese , nie opsetlik gevormde POPs te verminder. Institusionele en akademiese instellings moet egter self die geleenthede herken en benut, sodat studente , navorsers en regeringsamptenare beter toegerus kan word om hierdie gevaarlike groep chemikalieë te ondersoek en te bestuur.
dc.publisher Potchefstroom : Noordwes-Universiteit, Potchefstroomkampus (Suid-Afrika) en_US
dc.relation.ispartofseries Wetenskaplike bydraes (North-West University (South Africa), Potchefstroom Campus). Reeks H, Inougurele rede ; nr. 208
dc.subject Pollution - Treaties en_US
dc.subject Besoedeling - Verdrae en_US
dc.subject Pollution - Environmental aspects en_US
dc.subject Besoedeling - Omgewingsaspekte en_US
dc.subject Environmental toxicology en_US
dc.subject Omgewingstoksikologie en_US
dc.title Internasionale ooreenkomste oor die omgewing : implikasies vir Suider-Afrika en universiteite / Henk Bouwman en_US
dc.type Other en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search the NWU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics