mirage

Watter ís die oudste dorp in Transvaal?

Boloka/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Marx, Roelf
dc.date.accessioned 2012-04-13T07:07:27Z
dc.date.available 2012-04-13T07:07:27Z
dc.date.issued 1986
dc.identifier.citation Marx, R. 1986. Watter ís die oudste dorp in Transvaal?. Contree : Tydskrif vir Suid-Afrikaanse stedelike streekgeskiedenis = Contree : Journal for South African urban and regional history. 19:28-31, Jan. [http://dspace.nwu.ac.za/handle/10394/4968] en_US
dc.identifier.issn 0379-9867
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10394/6432
dc.description.abstract • Opsomming: Die standpunt van prof. G.N. van den Bergh in Contree 18 (Julie 1985) dat Klerksdorp nie die oudste dorp in Transvaal is nie, word in hierdie artikel bevraagteken. Daar word aangevoer dat ofskoon Klerksdorp eers formeel op 12 September 1888 tot dorp verklaar is, daar reeds lank voor die tyd 'n dorp by Schoonspruit (Elandsheuwel) bestaan het; selfs in amptelike korrespondensie is hierdie "nedersetting" as sodanig erken. 'n Vergelyking tussen die pioniersjare van Klerksdorp, Potchefstroom en ander ou dorpe word getref. Voorts word aangetoon dat Ou Dorp en Nuwe Dorp inderdaad 'n eenheid gevorm het en dat Klerksdorp reeds in 1884 as die oudste dorp in Transvaal bestempel is. en_US
dc.description.abstract • Summary: Prof. G.N. van den Bergh's view in Contree 18 (July 1985) that Klerksdorp is not the oldest town in the Transvaal, is refuted in this article. It argues that although Klerksdorp was only officially declared a town on 12 September 1888, there was a town in existence at Schoonspruit (Elandheuwel) long before this date, a fact which has been acknowledged even in official correspondence. A comparison of the pioneering years of Klerksdorp, Potchefstroom and other old towns (dorps) is drawn. It is also shown that au Dorp and Nuwe Dorp in fact formed a unity and that Klerksdorp already in 1884 was regarded as the Transvaal's oldest town.
dc.language.iso other en_US
dc.publisher Afdeling vir Navorsing oor Streek- en Sosio-ekonomiese Geskiedenis van die lnstituut vir Geskiedenisnavorsing, RGN / Division for Research into Regional and Socio-economic History, Institute for Historical Research, HSRC en_US
dc.title Watter ís die oudste dorp in Transvaal? en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search the NWU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics