mirage

Dullstroom 1884 - 1984.

Boloka/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author De Jong, C
dc.date.accessioned 2012-04-13T09:54:36Z
dc.date.available 2012-04-13T09:54:36Z
dc.date.issued 1985
dc.identifier.citation De Jong, C. 1985. Dullstroom 1884 - 1984. Contree : Tydskrif vir Suid-Afrikaanse stedelike streekgeskiedenis = Contree : Journal for South African urban and regional history. 17:29-31, Jan. [http://dspace.nwu.ac.za/handle/10394/4969] en_US
dc.identifier.issn 0379-9867
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10394/6442
dc.description.abstract • Opsomming: 'n Maatskappy is in 1883 in Nederland gestig om grond in Transvaal aan te koop en Nederlandse boerekolonies daar te vestig. Die gevolg was dat 'n aantal Nederlandse gesinne hulle in 1884 op die plase Groot Suikerboschkop en Elandslaagte gevestig en die dorp Dullstroom aan die voet van Suikerboschkop aangelê het. Hoewel die nedersetting aanvanklik ernstige probleme ondervind het, het die dorp met verdrag gegroei en is dit in 1891 tot selfstandige munisipaliteit geproklameer. Tydens die Tweede Vryheidsoorlog is die dorp feitlik heeltemal verwoes sodat min van die oorspronklike inwoners na die oorlog daarheen teruggekeer het. Hoewel die herboude dorp nie meer wesenlike Nederlandse trekke het nie, word die nagedagtenis van sy stigters steeds in ere gehou. en_US
dc.description.abstract • Summary: In 1883 a company was formed in the Netherlands to buy agricultural land in the Transvaal for the establishment of Dutch farming colonies. As a result in 1884 a number of Dutch families settled on the farms Groot Suikerboschkop and Elandslaagte and established the town of Dullstroom at the foot of Suikerboschkop. Despite serious teething problems the town eventually developed and was granted municipal status in 1891. However, during the Anglo-Boer War it was almost completely destroyed and after the war few of the original inhabitants returned. Although the rebuilt town has almost no essential Dutch character the memory of the pioneers is still honoured.
dc.language.iso other en_US
dc.publisher Afdeling vir Navorsing oor Streek- en Sosio-ekonomiese Geskiedenis van die lnstituut vir Geskiedenisnavorsing, RGN / Division for Research into Regional and Socio-economic History, Institute for Historical Research, HSRC en_US
dc.title Dullstroom 1884 - 1984. en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search the NWU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics