mirage

Analogical grounding of figurative language:  narrative and metaphor and the rhetoric of inquiry

Boloka/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author 10169148 - Botha, Marthina Elaine
dc.date.accessioned 2012-08-16T10:34:30Z
dc.date.available 2012-08-16T10:34:30Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.citation Botha, M.E. 2011. Analogical grounding of figurative language: narrative and metaphor and the rhetoric of inquiry. Acta Academica, 43(2):66-81. [http://www.ufs.ac.za/ActaAcademica] [http://www.ufs.ac.za/templates/journals.aspx?journal=19] [http://www.ufs.ac.za/templates/journals.aspx?journal=19] en_US
dc.identifier.issn 0587-2405
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10394/6907
dc.description.abstract Abstract: Storytelling requires clear qualification of context if it is to provide solid knowledge. Combining storytelling or narrative with scientific discourse is to some extent incongruous. Stories and narratives thrive on the concrete and often particular experiences of human beings whereas theorising is characterised by abstraction aimed at identifying the laws underlying the regularities observed in reality. Although stories often deal with the individual and particular, the knowledge contained in them refers to classes of phenomena, not to unique individuals. The secret to understanding the prevalence of metaphor in narrative and storytelling is located in the fact that metaphor discloses par excellence the ontic and ontological classifications in reality. It lies at the root of descriptive classification, meaning change and meaning transfer and is grounded in the analogies revealed by the metaphor. en_US
dc.description.abstract Opsomming: Analogiese begronding van figuurlike taalgebruik: narratief en metafoor en die retoriek van ondersoek Die narratiewe benadering wat tans in talle wetenskappe opgang maak, vereis ’n deeglike kwalifikasie van konteks indien die kennis wat daarin ter sprake is as betroubare kennis gereken moet word. Die kombinasie van storievertelling en wetenskaplike teorieë is tot op sekere hoogte inkongruent omdat wetenskaplike teorieë per definisie werk met abstrakte en universele kennis terwyl stories handel oor die partikuliere en individuele gebeure of verskynsels. Metafoor en analogie speel in beide voorwetenskaplike storievertelling en wetenskaplike betoog ’n belangrike rol. Dit berus of appelleer op die grondliggende klassifikasie en kategorisering van die werklikheid wat juis in die proses van artikulasie van die klassifikasies en kategorieë openbaar gemaak word. In hierdie proses speel analogieë ’n belangrike rol.
dc.description.uri http://apps.ufs.ac.za/journals/dl/system/docs/19/134/1110/Botha_22-06.pdf
dc.language.iso en en_US
dc.publisher Sun Media, Bloemfontein en_US
dc.title Analogical grounding of figurative language:  narrative and metaphor and the rhetoric of inquiry en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search the NWU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics