Show simple item record

dc.contributor.authorBreed, Douw Gerbrand
dc.contributor.authorJordaan, Gert Johannes Cornelis
dc.contributor.authorJanse van Rensburg, Johan Jacob (Fika)
dc.date.accessioned2012-10-12T07:51:52Z
dc.date.available2012-10-12T07:51:52Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.citationJordaan, G.J.C. et al. 2011. Hermeneutiese vertrekpunte vir gereformeerde eksegese. In die Skriflig, 45(2&3):225-258. [http://www.inluceverbi.org.za]en_US
dc.identifier.issn1018-6441
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10394/7478
dc.descriptionDie Koos Vorster Huldigingsbundelen_US
dc.description.abstractHermeneutics as discipline finds itself in troubled waters. This has been caused, inter alia, by a postmodernistic mindset that has exchanged the truth of a retraceable conclusion for the individual’s subjective perception of truth and reality. This has contributed to the fact that biblical hermeneutics finds itself in an impasse, so that it has become necessary for the reformed hermeneutics to redefine its fundamentals: the hermeneutic premises on which reformed exegesis is founded. This article attempts this by way of establishing the state of the art of the hermeneutic premises of reformed exegesis and developing and edifying it, utilising results of the past half century’s new insights in hermeneuticsen_US
dc.description.abstractHermeneutiese vertrekpunte vir gereformeerde eksegese Hermeneutiek het as wetenskaplike dissipline in sekere opsigte sy bestaansreg verloor. Dit is onder andere veroorsaak deur postmodernistiese denke waarin die waarheid van ’n kontroleerbare bevinding ingeruil is vir die individu se subjektiewe persepsie van waarheid en werklikheid. Dit werk daartoe mee dat die Bybelse hermeneutiek hom in ’n impasse bevind, sodat dit vir die gereformeerde hermeneutiek noodsaaklik geword het om sy vaste punt, die hermeneutiese vertrekpunte waarop die gereformeerde eksegese gegrond is, opnuut te definieer. Hierdie artikel wil dit doen deur ’n kort bestekopname van die hermeneutiese vertrekpunte van die gereformeerde eksegese te Hermeneutiese vertrekpunte vir gereformeerde eksegese maak en dit vanuit nuwe insigte wat oor die afgelope halfeeu van hermeneutiese besinning na vore gekom het, aan te vul en te verryk.
dc.description.urihttp://dx.doi.org/10.4102/ids.v45i2&3.14
dc.language.isootheren_US
dc.publisherAOSISen_US
dc.subjectEksegeseen_US
dc.subjecthermeneuseen_US
dc.subjecthermeneutieken_US
dc.subjectOpenbaringsgeskiedenisen_US
dc.subjectSkrifbeskouingen_US
dc.titleHermeneutiese vertrekpunte vir gereformeerde eksegeseen_US
dc.typeArticleen_US
dc.contributor.researchID10059296 - Janse van Rensburg, Johan Jacob


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record