mirage

Hermeneutiese vertrekpunte vir gereformeerde eksegese

Boloka/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Breed, Douw Gerbrand
dc.contributor.author Jordaan, Gert Johannes Cornelis
dc.contributor.author Janse van Rensburg, Johan Jacob (Fika)
dc.date.accessioned 2012-10-12T07:51:52Z
dc.date.available 2012-10-12T07:51:52Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.citation Jordaan, G.J.C. et al. 2011. Hermeneutiese vertrekpunte vir gereformeerde eksegese. In die Skriflig, 45(2&3):225-258. [http://www.inluceverbi.org.za] en_US
dc.identifier.issn 1018-6441
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10394/7478
dc.description Die Koos Vorster Huldigingsbundel en_US
dc.description.abstract Hermeneutics as discipline finds itself in troubled waters. This has been caused, inter alia, by a postmodernistic mindset that has exchanged the truth of a retraceable conclusion for the individual’s subjective perception of truth and reality. This has contributed to the fact that biblical hermeneutics finds itself in an impasse, so that it has become necessary for the reformed hermeneutics to redefine its fundamentals: the hermeneutic premises on which reformed exegesis is founded. This article attempts this by way of establishing the state of the art of the hermeneutic premises of reformed exegesis and developing and edifying it, utilising results of the past half century’s new insights in hermeneutics en_US
dc.description.abstract Hermeneutiese vertrekpunte vir gereformeerde eksegese Hermeneutiek het as wetenskaplike dissipline in sekere opsigte sy bestaansreg verloor. Dit is onder andere veroorsaak deur postmodernistiese denke waarin die waarheid van ’n kontroleerbare bevinding ingeruil is vir die individu se subjektiewe persepsie van waarheid en werklikheid. Dit werk daartoe mee dat die Bybelse hermeneutiek hom in ’n impasse bevind, sodat dit vir die gereformeerde hermeneutiek noodsaaklik geword het om sy vaste punt, die hermeneutiese vertrekpunte waarop die gereformeerde eksegese gegrond is, opnuut te definieer. Hierdie artikel wil dit doen deur ’n kort bestekopname van die hermeneutiese vertrekpunte van die gereformeerde eksegese te Hermeneutiese vertrekpunte vir gereformeerde eksegese maak en dit vanuit nuwe insigte wat oor die afgelope halfeeu van hermeneutiese besinning na vore gekom het, aan te vul en te verryk.
dc.description.uri http://dx.doi.org/10.4102/ids.v45i2&3.14
dc.language.iso other en_US
dc.publisher AOSIS en_US
dc.subject Eksegese en_US
dc.subject hermeneuse en_US
dc.subject hermeneutiek en_US
dc.subject Openbaringsgeskiedenis en_US
dc.subject Skrifbeskouing en_US
dc.title Hermeneutiese vertrekpunte vir gereformeerde eksegese en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search the NWU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics