Show simple item record

dc.contributor.authorColetto, Renato
dc.date.accessioned2012-10-12T09:33:55Z
dc.date.available2012-10-12T09:33:55Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.citationColetto, R. 2010. The role of the Bible in reformational philosophy: historical and systematic notes. In die Skriflig / In luce Verbi, 44(3&4):545-564. [http://www.inluceverbi.org.za]en_US
dc.identifier.issn1018-6441
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10394/7479
dc.identifier.urihttp://dx.doi.org/10.4102/ids.v44i3&4.161
dc.description.abstractIn hierdie artikel word die rol van die Bybel in die uitbou van die reformatoriese filosofie, ’n neo-calvinistiese beweging wat in die dertigerjare van die vorige eeu deur Dooyeweerd en Vollenhoven begin is, geanaliseer. Volgens die outeur van hierdie artikel, het hierdie twee outeurs verskillende benaderings tot hierdie probleem, maar hulle bedoelings was dieselfde en die strategieë wat hulle uitgedink het, was wel met mekaar versoenbaar en selfs met mekaar integreerbaar. ’n Mens kan sê dat Vollenhoven in die praktyk ’n meer “tekstuele” benadering gevolg het, terwyl Dooyeweerd die belangrikheid van die hooftemas in die bybelse religieuse grondmotief beklemtoon het. Die voorstelle van ’n meer resente denker in hierdie beweging, Jacob Klapwijk, word oorweeg en daar word op die beloftes en gevare van sy benadering gewys. Die hoofdoel is om aan te toon dat in hierdie filosofiese tradisie, die rol van die Bybel in filosofie met toewyding en ernstige ondersoek aangepak is – ’n houding wat uit ’n egte verbintenis aan die skrifgeworde Woord spruit.
dc.description.abstractIn this article the role of the Bible in the elaboration of reformational philosophy, a neo-calvinist school founded in the 1930s by Dooyeweerd and Vollenhoven, is analysed. According to the author of this article, these two authors had somewhat different approaches to this problem, but their intentions were similar and the strategies they devised are compatible and even integrating each other. In practice, one might say that Vollenhoven favoured a more “textual” approach, while Dooyeweerd emphasised the importance of the biblical religious ground motive. The proposals of a more recent thinker in this movement, Jacob Klapwijk, are also explored and the promises and the “perils” of his approach are pointed out. The main purpose is to show that, in this philosophical tradition, the issue of the role of the Bible in philosophy has been tackled with discernment and devotion, stemming from a genuine commitment to the inscripturated Word.en_US
dc.description.urihttp://dx.doi.org/10.4102/ids.v44i3&4.161
dc.language.isoenen_US
dc.publisherAOSISen_US
dc.subjectBelief and philosophy, relationship betweenen_US
dc.subjectphilosophising, role of the Bible inen_US
dc.subjectscriptural philosophy, Dooyeweerd's view ofen_US
dc.subjectscriptorial philosophy, Klapwijk's view ofen_US
dc.subjectscriptural philosophy, Vollenhoven's view ofen_US
dc.subjectworldview, Scripture and philosophyen_US
dc.titleThe role of the Bible in reformational philosophy: historical and systematic notesen_US
dc.typeArticleen_US
dc.contributor.researchID11659149 - Coletto, Renato


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record