Show simple item record

dc.contributor.authorVan der Schyff, S.P.
dc.contributor.authorDe Klerk, B.J.
dc.date.accessioned2012-10-12T13:59:20Z
dc.date.available2012-10-12T13:59:20Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.citationVan der Schyff, S.P. & De Klerk, B.J. 2010. Basisteoretiese vertrekpunte op die aard en die begronding van 'n skrifgefundeerde liturgie. In die Skriflig/In luce Verbi, 44(3&4):603-626. [http://www.inluceverbi.org.za]en_US
dc.identifier.issn1018-6441
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10394/7483
dc.description.abstractBasic theoretical starting points on the character and foundation of a scriptural based liturgy Liturgy denotes all the religious acts and activities performed by Christians when meeting God, listening to Him, and glorifying Him during the worship service and in life. Traditionally the expression “liturgy” referred to acts and activities performed during the Sunday worship service and primarily denoted the sequence of acts followed during the service. However, an etymological analysis of the concept “λειτουργία” indicates that liturgy is a dynamic action that points to the worshipping of God that flows over from the Sunday worship service into the everyday life of the Christian. Inorder to justify this paradigm shift, it is in the first instance necessary to formulate basic theoretical perspectives for the liturgy. These basic theoretical perspectives must be founded theologically, because liturgy forms a central component of man’s worship service. These perspectives must simultaneously provide an answer to the question as to how liturgy must theologically be viewed. The authors work from the viewpoint that liturgy is founded in the covenant and kingdom’s perspectives as lines of revelation.en_US
dc.description.abstractLiturgie is alle religieuse handelings wat deur die gelowige verrig word wanneer God ontmoet word, daar na Hom geluister Basisteoretiese vertrekpunte op die aard … van ’n skrifgefundeerde liturgie word, Hy aanbid en verheerlik word en daar in die samekoms en die daaglikse lewe godsdiens beoefen word. Tradisioneel was liturgie tot eredienshandelinge op Sondae in die kerk en die liturgiese volgorde onder die erediens beperk. In die etimologiese ontleding van die begrip “λειτουργία” kan egter tot die gevolgtrekking gekom word dat liturgie ’n dinamiese handeling is wat op Godsverering dui wat vanuit die erediens oorspoel na die daaglikse lewe van die Christen. Ten einde hierdie paradigmaverskuiwing te kan verantwoord, is dit nodig om eerstens basisteoretiese vertrekpunte vir die liturgie neer te lê. Hierdie basisteoretiese vertrekpunte moet teologies begrond wees aangesien liturgie ’n sentrale moment in die mens se godsdiensbeoefening inneem. Terselfdertyd moet hierdie perspektiewe ’n antwoord bied op die vraag hoe liturgie teologies beskou behoort te word. Die skrywers gaan van die standpunt uit dat liturgie in die verbond- en die koninkryksperspektiewe as openbaringslyne in die Skrif gegrond is.
dc.description.urihttp://dx.doi.org/10.4102/ids.v44i3&4.164
dc.description.urihttp://www.inluceverbi.org.za/index.php/skriflig/article/viewFile/164/66
dc.language.isootheren_US
dc.publisherAOSISen_US
dc.subjectBasisteoretiese perspektieween_US
dc.subjectkoninkryken_US
dc.subjectliturgieen_US
dc.subjectliturgie, aard vanen_US
dc.subjectverbonden_US
dc.titleBasisteoretiese vertrekpunte op die aard en die begronding van 'n skrifgefundeerde liturgieen_US
dc.typeArticleen_US
dc.contributor.researchID10175946 - De Klerk, Barend Jacobus


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record