Show simple item record

dc.contributor.authorColetto, Renato
dc.date.accessioned2012-11-01T10:21:13Z
dc.date.available2012-11-01T10:21:13Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.citationColetto, R. 2011. Towards a theory of presuppositions: Kuyperian contributions. Koers:bulletin for Christian scholarship = Koers: Bulletin vir Christelike wetenskap, 76(1):99-118. [http://reference.sabinet.co.za.nwulib.nwu.ac.za/sa_epublication/koers] [http://www.koersjournal.org.za]en_US
dc.identifier.issn0023-370X
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10394/7702
dc.description.abstract'n Teorie van vooronderstellings: Kuyperiaanse bydraes Een van die belangrikste temas van die huidige wetenskapsfilosofie is die ontdekking van vooronderstellings, aannames en raamwerke as faktore wat wetenskaplike navorsing kan be�nvloed. Hierdie artikel verken die ontwikkeling van 'n teorie van vooronderstellings binne die Kuyperiaanse filosofie. Die outeurs wat in hierdie studie bespreek word, verteenwoordig enkele Kuyperiaanse families: Dooyeweerd, Vollenhoven (kortliks), Wolterstorff, Klapwijk, Duvenage en Botha. Die perspektief is sowel histories as sistematies. Histories word na die belangrikste outeurs verwys wat 'n bydrae gelewer het om die basiese kenmerke van so 'n teorie te vestig. Sistematies probeer die artikel om die voorstelle van elke bydraer te evalueer deur hulle waarde en grense te meet. In die proses verdedig die outeur in baie gevalle sy eie voorkeure en dui die rigting aan wat gevolg behoort te word.
dc.description.abstractOne of the most important themes of contemporary philosophy of science was the discovery of presuppositional beliefs and frameworks as factors influencing scientific research. This article explores the development of a theory of presuppositions within Kuyperian philosophy. The authors discussed in this study represent a few Kuyperian families: Dooyeweerd, Vollenhoven (briefly), Wolterstorff, Klapwijk, Duvenage and Botha. The perspective is both historical and systematic. Historically, it refers to the main authors who contributed to establishing the basic features of such a theory. Systematically, the article tries to evaluate the proposals of each contributor by assessing their value and limits. In doing so, the author often defends his own preferences and indicates the directions to be followed.en_US
dc.language.isoenen_US
dc.publisherAOSISen_US
dc.subjectChristian scholarshipen_US
dc.subjectKuyperian traditionen_US
dc.subjectpresuppositional frameworksen_US
dc.subjectpresuppositions, prescientificen_US
dc.subjecttheorising, scientificen_US
dc.titleTowards a theory of presuppositions: Kuyperian contributionsen_US
dc.typeArticleen_US
dc.contributor.researchID11659149 - Coletto, Renato


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record