Now showing items 120-194 of 194

   Subject
   Kaap die Goeie Hoop [1]
   Korrekte gebruik [1]
   Language and languages [1]
   Leesboeke (Primêr) [2]
   Liederbundels vir skole [1]
   Lullabies [1]
   Maatskaplike lewe en gewoontes [1]
   Maleiers [1]
   Marais, Eugene Nielen, 1872-1936 [1]
   Moedertaal en onderwys [2]
   Musiek [1]
   Name, Geografies [1]
   Names, Geographical [1]
   Namibia [1]
   Namibië [1]
   Native language and education [4]
   Nederduitse Gereformeerde Kerk - Congresses [1]
   Nederlands [3]
   Nederlandse taal [4]
   Nederlandse taal - Grammatika [1]
   Nederlandse taal - Suid-Afrika [1]
   Onderwys [2]
   Ons taal [1]
   Ontdekking en verkenning [2]
   Ontkenning [1]
   Orthography and spelling [1]
   Ortografie en spelling [1]
   Outeurs, Afrikaans [1]
   Participle [1]
   Phonetics [1]
   Phonology [1]
   Plantkunde [1]
   Printing [1]
   Proverbs [1]
   Proverbs - Afrikaans [2]
   Proverbs, Afrikaans [1]
   Provincialisms [1]
   Psalms en gesange [1]
   Readers (Primary) [2]
   Rehoboth, Damaraland [1]
   Reis- en algemene beskrywings [2]
   School songbooks [1]
   Sentraal-Afrika [2]
   Social life and customs [1]
   South Africa [9]
   South Africa - Languages [1]
   Spreekwoorde [2]
   Spreekwoorde - Afrikaans [2]
   Spreekwoorde, Afrikaans [1]
   Staatsmanne [1]
   Statesmen [1]
   Suid-Afrika [15]
   Suid-Afrika - Bevolking [1]
   Suid-Afrika - Tale [2]
   Suid-Afrikaanse digkuns (Nederlands) [1]
   Swartes [1]
   Taal en spraak [1]
   Taal en tale [1]
   Taalgeografie [2]
   Terminologie [1]
   Textbooks for foreign speakers [4]
   Toneel [1]
   Transvaal [1]
   Trigardt, Louis [1]
   Uitspraak [1]
   Universiteite en kolleges [1]
   University of the Witwatersrand [1]
   Usage [1]
   Vocabulary [1]
   Voertaalvraagstuk in onderwys [2]
   Volksliedjies [1]
   Vreemde woorde en segswyses [4]
   Wiegeliedere [1]
   Woordeboeke [2]
   Woordeskat [1]