Now showing items 1-195 of 195

   Subject
   Afrikaans [7]
   Afrikaans fiction [1]
   Afrikaans language [43]
   Afrikaans language - - Orthography and spelling [3]
   Afrikaans language - Comparison [1]
   Afrikaans language - Congresses [1]
   Afrikaans language - Conversation and phrase books - English [2]
   Afrikaans language - Dialects [1]
   Afrikaans language - Diminutives [1]
   Afrikaans language - Foreign elements - English [2]
   Afrikaans language - Foreign words and phrases [1]
   Afrikaans language - Grammar [5]
   Afrikaans language - History [10]
   Afrikaans language - Idioms [1]
   Afrikaans language - Inflection [1]
   Afrikaans language - Phonetics [2]
   Afrikaans language - Provincialisms [1]
   Afrikaans language - Readers [1]
   Afrikaans language - Syntax [1]
   Afrikaans language - Textbooks for foreign speakers [1]
   Afrikaans language - Textbooks for foreign speakers - German [1]
   Afrikaans language - Verb [1]
   Afrikaans language - Versification [1]
   Afrikaans language - Vocabulary [1]
   Afrikaans language -- Etymology [1]
   Afrikaans language -- Idioms [1]
   Afrikaans language| [1]
   Afrikaans literature [5]
   Afrikaans literature - History and criticism [2]
   Afrikaans poetry [1]
   Afrikaans poetry - History and criticism [1]
   Afrikaanse digkuns [1]
   Afrikaanse digkuns - Geskiedenis en kritiek [1]
   Afrikaanse fiksie [1]
   Afrikaanse literatuur [5]
   Afrikaanse literatuur - Geskiedenis en kritiek [2]
   Afrikaanse taal [42]
   Afrikaanse taal - - Ortografie en spelling [3]
   Afrikaanse taal - Dialekte [1]
   Afrikaanse taal - Fonetiek [2]
   Afrikaanse taal - Geskiedenis [9]
   Afrikaanse taal - Gespreksboeke vir vreemdtaliges - Engels [2]
   Afrikaanse taal - Gewestelike spraak [1]
   Afrikaanse taal - Grammatika [5]
   Afrikaanse taal - Handboeke vir vreemdtaliges [1]
   Afrikaanse taal - Handboeke vir vreemdtaliges - Duits [1]
   Afrikaanse taal - Idiome [1]
   Afrikaanse taal - Kongresse [1]
   Afrikaanse taal - Leesboeke [1]
   Afrikaanse taal - Sintaksis [1]
   Afrikaanse taal - Verbuiging [1]
   Afrikaanse taal - Vergelyking [1]
   Afrikaanse taal - Verkleinwoorde [1]
   Afrikaanse taal - Versbou [1]
   Afrikaanse taal - Vreemde elemente - Engels [2]
   Afrikaanse taal - Vreemde woorde en segswyses [1]
   Afrikaanse taal - Werkwoorde [1]
   Afrikaanse taal - Woordeskat [2]
   Afrikaanse taal -- Etimologie [1]
   Afrikaanse taal -- Idiome [1]
   Anthropology [2]
   Antropologie [2]
   Authors, Afrikaans [1]
   Bible [1]
   Biografie [1]
   Biography [1]
   Canon [1]
   Cape of Good Hope [1]
   Conversation and phrase books [1]
   Dagboeke [1]
   Deelwoorde [1]
   Deutsche Akademie - Südafrika-Ausschuss [1]
   Dialects [2]
   Dialekte [2]
   Diaries [1]
   Dictionaries [1]
   Die Afrikaanse spraakklanke [1]
   Die Afrikaanse spreektaal [1]
   Die ontvang-apparaat [1]
   Die sosiale funksie van spraak [1]
   Die spraakgesteurde [1]
   Die spraakorgane [1]
   Dierkunde [1]
   Drukkuns [1]
   Dutch [2]
   Dutch language [2]
   Dutch language - South Africa [1]
   Education [1]
   Engels [3]
   Engelse taal [3]
   Engelse taal - Gespreksboeke vir vreemdtaliges - Afrikaans [2]
   English [3]
   English language [1]
   English language - Conversation and phrase books - Afrikaans [2]
   Ethnology [1]
   Etimologie [2]
   Etnologie [1]
   Etymology [2]
   Expedition for Exploring Central Africa, 1834-1836 [2]
   Fisiese eienskappe, spraak en skrif [1]
   Folklore [1]
   Fonologie [1]
   Foreign words and phrases [3]
   Genootskap van Regte Afrikaners [2]
   Geskiedenis [13]
   Geskiedenis en kritiek [6]
   Gespreksboeke vir vreemdtaliges [1]
   Gewestelike spraak [1]
   Grammar [6]
   Grammatika [4]
   Grammatika, vergelykend en algemeen [1]
   Griekwas [2]
   Griquas [2]
   Handboeke vir vreemdtaliges [4]
   History [10]
   History and criticism [5]
   Idiome [2]
   Idioms [1]
   Inheemse volke [1]
   Kaap die Goeie Hoop [1]
   Korrekte gebruik [1]
   Language and languages [1]
   Leesboeke (Primêr) [2]
   Liederbundels vir skole [1]
   Lullabies [1]
   Maatskaplike lewe en gewoontes [1]
   Maleiers [1]
   Marais, Eugene Nielen, 1872-1936 [1]
   Moedertaal en onderwys [2]
   Musiek [1]
   Name, Geografies [1]
   Names, Geographical [1]
   Namibia [1]
   Namibië [1]
   Native language and education [4]
   Nederduitse Gereformeerde Kerk - Congresses [1]
   Nederlands [3]
   Nederlandse taal [4]
   Nederlandse taal - Grammatika [1]
   Nederlandse taal - Suid-Afrika [1]
   Onderwys [2]
   Ons taal [1]
   Ontdekking en verkenning [2]
   Ontkenning [1]
   Orthography and spelling [1]
   Ortografie en spelling [1]
   Outeurs, Afrikaans [1]
   Participle [1]
   Phonetics [1]
   Phonology [1]
   Plantkunde [1]
   Printing [1]
   Proverbs [1]
   Proverbs - Afrikaans [2]
   Proverbs, Afrikaans [1]
   Provincialisms [1]
   Psalms en gesange [1]
   Readers (Primary) [2]
   Rehoboth, Damaraland [1]
   Reis- en algemene beskrywings [2]
   School songbooks [1]
   Sentraal-Afrika [2]
   Social life and customs [1]
   South Africa [9]
   South Africa - Languages [1]
   Spreekwoorde [2]
   Spreekwoorde - Afrikaans [2]
   Spreekwoorde, Afrikaans [1]
   Staatsmanne [1]
   Statesmen [1]
   Suid-Afrika [15]
   Suid-Afrika - Bevolking [1]
   Suid-Afrika - Tale [2]
   Suid-Afrikaanse digkuns (Nederlands) [1]
   Swartes [1]
   Taal en spraak [1]
   Taal en tale [1]
   Taalgeografie [2]
   Terminologie [1]
   Textbooks for foreign speakers [4]
   Toneel [1]
   Transvaal [1]
   Trigardt, Louis [1]
   Uitspraak [1]
   Universiteite en kolleges [1]
   University of the Witwatersrand [1]
   Usage [1]
   Vocabulary [1]
   Voertaalvraagstuk in onderwys [2]
   Volksliedjies [1]
   Vreemde woorde en segswyses [4]
   Wiegeliedere [1]
   Woordeboeke [2]
   Woordeskat [1]
   Woordvorming||Funksiewisseling||Afrikaans||Transformasionele Grammatika||Samestelling||Afleiding||Komposita||Afleidinge||Woordsoortelike Meerfunksionaliteit||Aanhalingsgebruik||selfnoemfunksie||korrelaat||selfstandigenaamwoord||bywoord||byvoeglikenaamwoord|| [1]