Show simple item record

dc.contributor.authorFroneman, Johannes Degenaar
dc.contributor.authorLombaard, Christo
dc.date.accessioned2012-11-07T07:28:53Z
dc.date.available2012-11-07T07:28:53Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.citationLombaard, C. & Froneman, J.D. 2011. 'n Kritiese evaluering van godsdienstige verwysings in berigte oor misdaad en ongelukke in Beeld en Rapport. Litnet Akademies, 8(1):166-184. [http://www.argief.litnet.co.za/cgi-bin/giga.cgi?cmd=cause_dir_news&cat=201&cause_id=1270&limit=all&page=0&sort=D]en_US
dc.identifier.issn1995-5928
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10394/7731
dc.descriptionEerste gepubliseer op www.litnet.co.za. LitNet Akademies is LitNet se afdeling vir geakkrediteerde akademiese navorsingsartikels.
dc.description.abstractA critical evaluation of religious references in crime and accident reporting in Beeld and Rapport In this article religious references in articles on crime and disasters in the Afrikaans daily newspaper Beeld and the Afrikaans Sunday paper Rapport are investigated, because at times such references occur prominently in the headings and the articles and thus provide a (probably unintentional) view on (mostly Afrikaans) faith reactions to such traumatic incidents. Even though the nature of these negative incidents and the dynamics of the journalistic process colour the religious content conveyed, it is precisely such factors involved in giving form to public expressions of faith which provide entry points for analysis and critical evaluation of public spirituality. At the same time they provide some insight into the treatment of religious references by these newspapers, although this is not the main focus of this article. The nature of the religious references in the articles, chosen by �purposive sampling� or �judgemental sampling�, is analysed qualitatively, namely by noting the prominence, scope and use of religious references in the text, quotations and headings. In this way it is possible to determine how editorial processes �frame� such references. The reported reactions of the victims of crime or disasters are also analysed. Four main categories of such references are indicated: references to God as protector; references to the faith of the victims; references to heaven; and reference to other faith reactions to crime and disaster. Critical evaluation on three levels is thus enabled by this study: the contents of the religious references by the victims of crime or disaster; the �framing� afforded this by the reporting; and the role of the press within public religious discourse.
dc.description.abstractGodsdienstige verwysings in berigte oor misdaad en ongelukke in die dagblad Beeld en die Sondagkoerant Rapport kom hier aan die orde, omdat sodanige verwysings soms prominent in opskrifte en beriggewing voorkom en dus (waarskynlik onbedoeld) �n sekere blikpunt bied op gewone (veral Afrikaanse) mense se geloofsreaksies op die traumas wat met misdaad en ongelukke gepaard gaan. Hoewel sowel die aard van die negatiewe insidente as die dinamika van die joernalistieke proses hierdie godsdienstige inhoud kleur, speel hierdie faktore juis �n rol in die vorming van openbare geloofsuitsprake. Dit bied �n toegangspunt tot die ontleding en kritiese beoordeling van openbare spiritualiteit. Terselfdertyd gee dit insig in hoe die betrokke koerante godsdienstige verwysings hanteer, hoewel dit nie die hooffokus van hierdie artikel is nie. Die aard van die godsdienstige verwysings in die berigte is gekies volgens die metode van doelgerigte steekproeftrekking (�purposive sampling�/�judgemental sampling�). Dit word kwalitatief ontleed deur te let op die prominensie, omvang en gebruik van godsdienstige verwysings in die teks, aanhalings en opskrifte. Daardeur word vasgestel hoe die redaksies van hierdie koerante die verwysings �geraam� het. In die besonder word die misdaad- en ongelukbetrokkenes se gerapporteerde reaksies kortliks beskryf en ontleed. Vier hoofkategorie� verwysings kan onderskei word: verwysings na God as bewaarder; verwysings na slagoffers se geloof; verwysings na die hemel; en verwysings na ander geloofsreaksies op misdaad en ongelukke. Kritiese evaluering word deur hierdie studie op drie vlakke moontlik gemaak: die inhoud van die misdaad- en ongelukbetrokkenes se godsdienstige verwysings, soos gerapporteer; die �raming� daarvan in die beriggewing; en die rol van die pers binne die openbare godsdiensgesprek.en_US
dc.language.isootheren_US
dc.publisherLitNeten_US
dc.subjectGodsdiens in die persen_US
dc.subjectgeloof en traumaen_US
dc.subjectkritiese openbare spiritualiteiten_US
dc.title'n Kritiese evaluering van godsdienstige verwysings in berigte oor misdaad en ongelukke in Beeld en Rapporten_US
dc.typeArticleen_US
dc.contributor.researchID10061053 - Froneman, Johannes Degenaar


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record