Show simple item record

dc.contributor.authorWolhuter, Charste Coetzee
dc.date.accessioned2012-11-07T07:55:52Z
dc.date.available2012-11-07T07:55:52Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.citationWolhuter, C.C. 2011. Die wêreldrevolusie in die hoër onderwys en die verrekening daarvan binne die Suid-Afrikaanse konteks. Litnet Akademies, 8(3):95-121. [http://www.argief.litnet.co.za/cgi-bin/giga.cgi?cmd=cause_dir_news&cat=201&cause_id=1270&limit=all&page=0&sort=D]en_US
dc.identifier.issn1995-5928
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10394/7734
dc.descriptionEerste gepubliseer op www.litnet.co.za. LitNet Akademies is LitNet se afdeling vir geakkrediteerde akademiese navorsingsartikels.
dc.description.abstractHierdie artikel fokus op die revolusie wat reeds sedert 1990 wêreldwyd in die hoër onderwys aan die gang is. Ten eerste is die doel van die artikel die kartering van hierdie internasionale hoëronderwysrevolusie. Tweedens is die doel om die hoëronderwysrekonstruksie in Suid-Afrika te vergelyk met die internasionale hoëronderwysrevolusie en om rekenskap te gee van die Suid-Afrikaanse konteks. Laastens is die doel om die Suid-Afrikaanse situasie te oriënteer volgens die buitelandse ondervinding ten einde die pad vorentoe vir hoëronderwyshervorming in Suid-Afrika te bepaal. Ten aanvang word die maatskaplike aandrywers van die internasionale hoëronderwysrevolusie bespreek, naamlik die demografie, ekonomiese groei, ekonomiese transformasie, die neoliberale ekonomiese revolusie, die inligtings- en kommunikasietegnologierevolusie, en demokratisering. Dit word gevolg deur ’n bespreking van die fasette van die hoëronderwysrevolusie: massifikasie; kompetisie en differensiasie; verskuiwing ten opsigte van befondsing en die opkoms van privaat- en korporatiewe universiteite; veranderende verhoudinge tussen die universiteit en die staat, en tussen die universiteit en die industrie; die opkoms van ’n bestuurskultuur en demokratisering aan universiteite en die impak daarvan op die akademiese professie; internasionalisering; en veranderinge betreffende inhoud en metodes van universiteitsonderrig. Wanneer veranderinge in die hoër onderwys in Suid-Afrika beskou word teen die agtergrond van die wêreldrevolusie in die hoër onderwys die afgelope twintig jaar, blyk dit dat Suid-Afrika in die meeste gevalle ’n omgekeerde hiërargie van prioriteite as die buiteland het, in die teenoorgestelde rigting as die buiteland beweeg, agter geraak het by internasionale ontwikkelinge, en die foute van die buiteland herhaal of selfs verdiep. Daar word aangedui dat al hierdie tendense onwys binne kontekstuele eise is. Ten slotte word enkele aanbevelings ter regstelling van die situasie gemaak.en_US
dc.description.abstractThe world revolution in higher education viewed from the perspective of the South African context A higher education revolution is playing itself out worldwide in the post-1990 era, precipitated by the dawn of the knowledge economy (that is where the production of new knowledge has become the axial principle of economic organisation and growth) and where national competition in a globalised world underscores the centrality of the higher education project in national and international affairs. The aim of this article is threefold: • to map the international higher education revolution, including the societal drivers at the basis of this revolution and the dimensions, nature and extent of the resulting higher education revolution • to compare the reconstruction of higher education in South Africa with higher education reforms abroad after due factoring in of the South African context, to orientate the national higher education situation benefiting from the experience of higher education reform abroad, in order to map the road ahead for South African higher education. At least six interrelated societal drivers of international higher education can be distinguished, namely demography, economic growth, economic transformation, globalisation and the information and communications technology revolution, the neoliberal economic revolution and democratisation. International demographic trends include the population explosion (affecting higher education in the developing countries), the changing age profile and the increasing mobility of people. In slightly less than two decades, from 1990 to 2008, the world was the scene of one of the most sustained and forceful economic growth phases in history. The developed economies of the world are undergoing a transformation as they enter a new stage of economic development, namely a knowledge society, superseding the previous phases, which were successively a hunter and gatherer economy, an agricultural economy, an industrial economy and a service economy. Since 1990 a neoliberal economic revolution has developed in Western countries, from where it has rapidly spread to the countries of the East and of the global South. The empowerment of the individual by the information, communications and transportation technology revolutions, the demise of the once omnipotent central nation-state, and the wave of economic liberalisation have also resulted in a process of political democratisation, starting in the West, and spreading from there to the countries of the East and the global South. The dimensions of the resulting higher education revolution have been massification and democratisation, competition and differentiation, a shift in funding patterns and the rise of private and corporate universities, changing relations between university and state and between university and industry, rising managerialism at universities, the demand for relevance, a totally new professional working environment for academics, the restructuring of programmes and curricula, a new research agenda, and renewal of teaching methods.
dc.language.isootheren_US
dc.publisherLitNeten_US
dc.subjectHoër onderwysen_US
dc.subjectuniversiteiteen_US
dc.subjectvergelykende internasionale perspektieween_US
dc.subjectmassifikasieen_US
dc.subjectonderwyshervormingen_US
dc.titleDie wêreldrevolusie in die hoër onderwys en die verrekening daarvan binne die Suid-Afrikaanse konteksen_US
dc.typeArticleen_US
dc.contributor.researchID11819898 - Wolhuter, Charste Coetzee


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record