Now showing items 1-1 of 1

    • Aspekte van die poësievernuwing in Afrikaans na 1950 

      Robinson, Ammerensia Susanna (North-West University (South Africa), 1971)
      Die nuwe tendense in die Afrikaanee poësie na 1950 is op wyd uiteenlopen-de wyee krities beoordeel. Enersyds is byvocr beeld opgemerk dat ,,'n koue wind aan die apsteek (is) in ens literatuur. ''¹ Andersyds is beweer dat ...