Now showing items 1-2 of 2

  • A Christian ethical perspective on the moral status of the human embryo 

   Vorster, Jakobus Marthinus (University of the Free State, Faculty of Theology, 2011)
   This investigation focuses on the moral status of the human embryo from a Christian ethical perspective. The central theoretical argument is that the embryo has a particular standing before God and should therefore have a ...
  • Lewe in liefde : moraliteit vir die markplein 

   Van Wyk, J. H. (Potchefstroomse Universiteit vir Christelike Hoër Onderwys, 1999)
   Van die kant van die IRS is die versoek ontvang om 'n bundeltjie saam te stel wat oor aktuele (etiese) temas handel. Vanwee hulle aktualiteit is twee resente artikels wat in die bundel Etiek in eenvoud (1998) verskyn het, ...