Now showing items 1-2 of 2

  • Opvoeding vanuit ʼn post-postfundamentistiese perspektief 

   Van der Walt, Johannes L. (LitNet, 2014)
   Opsomming Dit het ’n aanvaarde feit onder opvoedkundiges en opvoeders geword dat daar ’n sekere verband tussen die opvoeder se lewens- en wêreldbeskouing en sy of haar pedagogiese teorie en praktyk bestaan. Daar het egter ...
  • Opvoeding vanuit ’n post-postfundamentitiese perspekief 

   Van der Walt, Johannes (LitNet Akademies, 2014)
   Dit het ’n aanvaarde feit onder opvoedkundiges en opvoeders geword dat daar ’n sekere verband tussen die opvoeder se lewens- en wêreldbeskouing en sy of haar pedagogiese teorie en praktyk bestaan. Daar het egter ’n paar ...