Now showing items 1-2 of 2

  • 'n Geïntegreerde evalueringsprogram vir taalonderrig in die primêre skool 

   Venter, Inge Maria (Potchefstroom University for Christian Higher Education, 2000)
   This research focused on solving specific contemporary teaching questions scientifically. It attempted to provide a solution to the quest for more effective assessment in language teaching and for the expected training ...
  • 'n Ondersoek na lewensvaardigheidsopvoeding in die grondslagfase 

   Loubser, Annemarie (North-West University, 2010)
   In die Grondslagfase is Lewensvaardighede een van drie leerprogramme wat deur die Departement van Onderwys voorgeskryf en verder in die Nasionale Kurrikulumverklaring uiteengesit word. Lewensvaardighede fokus op die ...