Now showing items 1-1 of 1

    • Die invloed van biografiese faktore op sorg in skoolleierskap 

      Van der Vyver, Corné (CP) (Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns, 2016)
      Die ervaring van sorg in skoolleierskap het 'n invloed op opvoeders se werksbevrediging asook hul belewing van die gehalte van werkslewe. Die sorgsaamheid van die skoolhoof kan die effektiwiteit en werkverrigting van ...