Now showing items 1-1 of 1

    • Segregation and plague: King William's Town and the plague outbreaks of 1900 - 1907. 

      Caldwell, Sharon (Afdeling Plaaslike en Streekgeskiedenisnavorsing van die lnstituut vir Geskiedenisnavorsing, RGN / Division for Local and Regional History Research, Institute for Historical Research, HSRC, 1991)
      • Opsomming: Studies oor die geskiedenis van builepes in Kaapstad en Port Elizabeth het 'n noue verband aangetoon tussen 'n Victoriaanse obsessie met sanitasie en die ontwikkeling van stedelike segregasie in Suid-Afrika. ...