Now showing items 1-1 of 1

    • The tin mines of the Waterberg (Transvaal), 1905 - 1914. 

      Nattrass, Gail (Afdeling Plaaslike en Streekgeskiedenisnavorsing van die lnstituut vir Geskiedenisnavorsing, RGN / Division for Local and Regional History Research, Institute for Historical Research, HSRC, 1989)
      • Opsomming: Van 1905 tot 1914 is tin in die Transvaalse distrik Waterberg veral by Rooiberg, Zaaiplaats en Union Tin ontgin. Die klem in hierdie artikel val op Rooiberg wat die algemene toestand op al drie myne weerspieël. ...