Now showing items 1-1 of 1

    • Landboubedrywighede in die Franschhoekvallei, 1688 - 1827. 

      Joubert, H S (Afdeling Plaaslike en Streekgeskiedenisnavorsing van die lnstituut vir Geskiedenisnavorsing, RGN / Division for Local and Regional History Research, Institute for Historical Research, HSRC, 1988)
      • Opsomming: Die vestiging van die groot groep Hugenote in die Franschhoekvallei sedert 1688 het aan die gebied 'n besondere agrariese karakter verleen. Wynboerdery was van meet af aan die vernaamste bedryf. Graanverbouing ...