We are in the process of upgrading DSpace and are restricting logins.

Now showing items 1-1 of 1

    • Vanwyksvlei: 'n streekhistoriese skets. 

      Van der Merwe, J C S (Afdeling Streekgeskiedenis van die lnstituut vir Geskiedenisnavorsing, RGN / Section for Regional History, Institute for Historical Research, HSRC, 1979)
      • Opsomming: Vanweë sy ligging in die distrik Carnarvon, een van die droogste dele van die sentrale Karoo, speel water van oudsher 'n belangrike rol in die ontstaan en ontwikkeling van Vanwyksvlei. In die naamgewing ...