Show simple item record

dc.contributor.authorDe Klerk, Pieter
dc.date.accessioned2016-06-22T07:06:53Z
dc.date.available2016-06-22T07:06:53Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.citationDe Klerk, P. 2011. Die periodisering van die Suid–Afrikaanse geskiedenis in resente oorsigwerke. Historia, 56(1):138-152. [http://www.scielo.org.za/scielo.php?script=sci_serial&pid=0018-229X&lng=en]en_US
dc.identifier.issn2309-8392 (Online)
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10394/17821
dc.identifier.urihttp://www.scielo.org.za/pdf/hist/v56n1/v56n1a07.pdf
dc.description.abstractVarious issues relating to historical periodisation have been discussed in scholarly publications. Against the background of these studies the article examines ten overviews written or edited by professional historians since 1990. It appears that there are many similarities between the periodisations of these authors. This indicates that despite differences in aims and viewpoints, they identify the same patterns of continuity and change in South African history. Yet, no periodisations are exactly the same, and the identification, as well as the naming of the different periods in the various overviews, reflect particular interpretations of South African history. Writers of recent overviews still emphasise political and economic developments. Therefore social and cultural aspects do not play an important role in their periodisations. If authors of future overviews pay more attention to these aspects, this will probably have a significant influence on the periodisation of South African history Verskeie vraagstukke in verband met historiese periodisering is in wetenskaplike publikasies bespreek. In aansluiting by hierdie studies word tien oorsigwerke wat sedert 1990 verskyn het en waarvan professionele historici die skrywers en/of redakteurs was, in die artikel in oënskou geneem. Dit blyk dat daar heelwat ooreenkomste tussen die periode-indelings in hierdie werke bestaan. Dit dui daarop dat historici, ten spyte van verskillende uitgangspunte en oogmerke, dieselfde patrone van kontinuïteit en verandering in die Suid-Afrikaanse geskiedenis identifiseer. Tog kom geen van die periodiserings presies ooreen nie en verteenwoordig elke skrywer se periode-indeling en periodebenamings 'n besondere interpretasie van die Suid-Afrikaanse geskiedenis. Die sterk klem wat steeds deur oorsigskrywers op politieke en ekonomiese geskiedenis gelê word, bring mee dat sosiale en kulture aspekte nie 'n belangrike rol in hulle periodiserings speel nie. In toekomstige oorsigwerke sal groter aandag aan hierdie aspekte waarskynlik 'n belangrike invloed op periode-indelings van die Suid-Afrikaanse geskiedenis hêen_US
dc.language.isootheren_US
dc.publisherHistorical Association of South Africaen_US
dc.subjectSouth African historyen_US
dc.subjectapartheiden_US
dc.subjectBoer Republicsen_US
dc.subjectCape Colonyen_US
dc.subjectcolonialismen_US
dc.subjectcultural historyen_US
dc.subjectdecolonisationen_US
dc.subjecteconomic historyen_US
dc.subjectGreat Treken_US
dc.subjecthistorical overviewsen_US
dc.subjecthistorical themesen_US
dc.subjectindigenous populationen_US
dc.subjectindustrialisationen_US
dc.subjectMfecaneen_US
dc.subjectNatalen_US
dc.subjectperiodisationen_US
dc.subjectpolitical historyen_US
dc.subjectsegregationen_US
dc.subjectsocial historyen_US
dc.subjectUnion of South Africaen_US
dc.subjectBoererepubliekeen_US
dc.subjectdekolonisasieen_US
dc.subjectekonomiese geskiedenisen_US
dc.subjectGroot Treken_US
dc.subjecthistoriese oorsigwerkeen_US
dc.subjecthistoriese temasen_US
dc.subjectindustrialisasieen_US
dc.subjectinheemse bevolkingen_US
dc.subjectKaapkolonieen_US
dc.subjectkolonialismeen_US
dc.subjectkultuurgeskiedenisen_US
dc.subjectperiodiseringen_US
dc.subjectpolitieke geskiedenisen_US
dc.subjectsegregasieen_US
dc.subjectsosiale geskiedenisen_US
dc.subjectSuid-Afrikaanse geskiedenisen_US
dc.subjectUnie van Suid-Afrikaen_US
dc.titleDie periodisering van die Suid–Afrikaanse geskiedenis in resente oorsigwerkeen_US
dc.typeArticleen_US
dc.contributor.researchID10176845 - De Klerk, Pieter


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record