Now showing items 27549-28789 of 28789

   Subject
   Utrecht Work Engagement Scale [1]
   UV [1]
   UV radiation [1]
   UV-vis spectrophotometer [1]
   Uzara [3]
   Uzarin [1]
   Vaal River [5]
   Vaal river [1]
   Vaal River Barrage reservoir [1]
   Vaal Triangle [1]
   Vaal Triangle and Youth unemployment [1]
   Vaal Triangle region [2]
   Vaal-Triangle [1]
   Vaalharts [2]
   Vaccenic acid [1]
   Vaccination [1]
   Vaccine [2]
   Vaccine development [1]
   Vaccine storage [1]
   Vaccinium spp [1]
   Vachellia [1]
   Vacuous chewing movements [1]
   Vaderafwesigheid and Vaderskap [1]
   Vaderskap van God [1]
   Vaginal mucosa [1]
   vakdissiplines [1]
   Vakgerigte kommunikasie [1]
   Vakkomitee [1]
   Vakkundige [1]
   Vaktaal [1]
   Vaktaalontwikkeling [1]
   Vakwoordeboek [1]
   Valid inequalities [1]
   Valid trust [1]
   Validation [7]
   validation [6]
   Validity [10]
   validity [11]
   Valorisation [1]
   valorisation [2]
   Valproate [1]
   Valproic acid [3]
   Valuation [1]
   valuation [1]
   Value [5]
   value [2]
   value added [1]
   Value at risk [1]
   Value Chain [1]
   Value chain [2]
   value concept [1]
   Value Creation [1]
   value for money [2]
   Value of nature [1]
   Value-capturing [1]
   value-focused approach [1]
   Value-focused assessment [1]
   Value-gap [1]
   value-gap [1]
   Value-vacuum [1]
   value-vacuum [1]
   Values [3]
   values [8]
   values and culture [1]
   Values Clarification [1]
   values-based practitioner self-enquiry [1]
   values-based self-enquiry [1]
   Valves [2]
   Van der Merwe [1]
   Van Rooyen, Engela: Met ’n eie siekspens [1]
   Van Staden, Ilse [1]
   Vanadium ions cross-over [1]
   Vanadium redox flow battery [2]
   Vapor pressure [1]
   Vapor sorption [1]
   VAR [1]
   VAR model [1]
   VAR models [1]
   Variability [3]
   variability independent of the mean index [1]
   Variability of practice [1]
   Variable heliosphere [1]
   Variable importance [1]
   Variable mesh [1]
   variable returns to scale [1]
   Variable selection [3]
   Variable speed drive [1]
   Variable speed drives [1]
   Variable thermal conductivity [1]
   variable thermal conductivity [1]
   variable viscosity [1]
   variable water flow [1]
   Variable-temperature X-ray powder diffraction [1]
   variables [1]
   variables important in discrimination [1]
   Variance [1]
   Variance components [1]
   Variance Decomposition [4]
   Variance decomposition [1]
   variance explained [1]
   variance inflation factor [1]
   Variance Ratio Test [1]
   Variant load [2]
   Variants [1]
   variation [1]
   variation of coeffcient estimates [1]
   variational inequalities [1]
   Varieties [1]
   varieties [1]
   varieties of Afrikaans [1]
   variety [1]
   variëteit [1]
   variëteite [1]
   Varying market efficiency [1]
   vascular aging [1]
   Vascular cell adhesion molecule-1 [1]
   vascular damage [1]
   vascular diseases [1]
   vascular dysfunction [2]
   Vascular endothelial growth factor [1]
   Vascular function [2]
   Vascular plants [1]
   vascular reactivity [2]
   Vascular remodelling [1]
   vascular responses [1]
   vascular stiffness [1]
   Vascularization [3]
   Vasculature [1]
   Vasicek distribution [1]
   Vasodilation [1]
   vasodilation [1]
   Vasopressin [1]
   vat en sit [1]
   VCAM [1]
   VECM [1]
   Vector [2]
   vector [1]
   vector autoregression [1]
   Vector competence [1]
   Vector control [1]
   Vector Error Correction [2]
   Vector Error Correction Model [5]
   Vector error correction model [1]
   Vector Error Correction South Africa [1]
   Vector lattice [8]
   vector lattice [1]
   Vector lattice cover [2]
   Vector lattices [2]
   vectors [1]
   Veeltematies and Wetgewing [1]
   Vegetable consumption [1]
   Vegetable crops [1]
   Vegetables [3]
   vegetables [1]
   Vegetation [1]
   vegetation [1]
   vegetation assessment [1]
   Vegetation composition [1]
   Vegetation dynamics [1]
   vegetation index [1]
   Vegetation structure [1]
   vegetation survey [1]
   Vegetation type [1]
   vehicle effect [1]
   Vehicles [2]
   Vehicular emission [1]
   Vein deposits [1]
   Veld [2]
   veld fire [1]
   Veld Fires [1]
   veld fires [1]
   Velocimetry [1]
   velocity flow field [1]
   Venda [1]
   Venlafaxine [1]
   Venom [1]
   Ventilatory threshold [1]
   Venting of traumatic information [1]
   Veracity [1]
   Verafrikaansing and Vernederlandsing [1]
   Verandering and Wetmatgheid [1]
   Verantwoordingspligtigheid [1]
   verb lemma [1]
   Verb morphology [1]
   verbal forms [1]
   Verbal response scales [1]
   Verbandsmerkers and Voegwoorde [1]
   Verbascum thapsus [1]
   verbatim [1]
   verbeeck [1]
   verbeelding [1]
   verbintenis [1]
   verbond [2]
   Verbondenheid [1]
   Verbondseën [1]
   Verbrande paradys (Hans du Plessis) [1]
   verbruikerskultuur [1]
   verdeling [1]
   Verdere Onderwys en Opleidingskollege (VVO) [1]
   Verdriet [1]
   vergeldende geregtigheid [1]
   vergelykende geskiedenis [1]
   vergelykende internasionale perspektiewe [1]
   vergifnis [1]
   vergifnisonderwys [1]
   verhale [1]
   verhouding: mens en natuur [1]
   verhouding: Skriflesing, prediking, gebed [2]
   verifiers [1]
   Verledetydkonstruksie [1]
   Vermicompost [1]
   vermicompost [1]
   Vermicompost tea [1]
   vermiculture [1]
   vernuwing in die kerklied [1]
   verootmoediging [1]
   verset [1]
   Versieringsmotiewe [1]
   verskeidenheid [1]
   verskille [1]
   verslagskrywing [1]
   Versoening [1]
   versoening [2]
   versoening tussen Afrikaans- en Engelssprekendes [1]
   verstedeliking [1]
   vertaling [1]
   vertel en wys [1]
   vertelwyse [1]
   Vertical trust [1]
   Vertolking van grondwet [1]
   Vervaardiging [1]
   vervet monkey [1]
   vervlegte leer [1]
   vervoerbeplanning [1]
   verwondering [1]
   Very High Temperature Reactor [2]
   Very high temperature reactors [1]
   very local interstellar spectra [1]
   very local interstellar spectrum [1]
   Vesicles [2]
   Vesicular carriers [1]
   Vesting of rights [1]
   Vetiver [1]
   Véronique Tadjo [2]
   Viability [1]
   viability [1]
   viability assay [1]
   Vibration analysis [1]
   Vibration control [1]
   vibration monitoring [3]
   vicariant biogeography [1]
   vicarious liability [2]
   Vicente Blasco Ibanez [1]
   Vico [1]
   victim services [1]
   victimization [1]
   Victorian age [1]
   Video [1]
   video [1]
   video annotation [1]
   Video usage [1]
   vierskaar [1]
   Vietnam [6]
   views [1]
   Views of knowledge [1]
   Views of learning [1]
   Vigour [1]
   vigour [1]
   village bank [1]
   village chicken [1]
   vinnig-bewegende verbruikersgoedere [1]
   Violation [2]
   violation [2]
   Violation of psychological contract [1]
   Violations [1]
   violations [1]
   Violence [4]
   violence [1]
   Violence and Youth [1]
   Violence prevention [1]
   Violence/Peace [1]
   viport test [1]
   Viral genome sequencing [1]
   Virginity [1]
   Virtosome [1]
   Virtosomes [1]
   virtual enterprise [1]
   Virtual environments [1]
   Virtual Property [1]
   Virtual property [2]
   Virtual property theft [1]
   Virtual reality [1]
   Virtual rehabilitation [1]
   Virtual replica [1]
   Virtual Worlds [1]
   Virtual worlds [1]
   Virtuele Instituut vir Afrikaans (VivA) [1]
   Virulence [3]
   Virulence factors [1]
   virulence gene [1]
   Virulence genes [2]
   virulence genes [1]
   Virus [2]
   Virus control [1]
   Virus propagation [1]
   Virus rescue [1]
   Visceral adipose tissue [1]
   Visceral fat [1]
   Viscosity [5]
   Visible light [2]
   Visible spectra [1]
   visie [1]
   Vision 20-2020 [2]
   Vision and the Bible [1]
   vision-orientated strategy [1]
   visionary leaders [1]
   Visitor expectations [1]
   Visitor Experience [1]
   Visitor experience [1]
   visitor experience [2]
   visitor needs [1]
   visitor perceptions [1]
   visitors [2]
   Visitors spending [1]
   visitors' behaviours [1]
   Visual attention distribution [1]
   Visual cues [1]
   Visual data [1]
   Visual disability [1]
   visual elicitation methods [1]
   Visual functioning problems [1]
   Visual impairment [1]
   Visual methodologies [1]
   visual methodologies [1]
   visual methods [2]
   Visual odometry [1]
   Visual participatory methodology [1]
   visual participatory methodology [1]
   Visual perception [3]
   visual perception [5]
   Visual perception (VP) [1]
   visual problems [1]
   visual programming language [1]
   visual pursuit [2]
   visual research [1]
   visual stimuli [1]
   Visual stimulus [1]
   Visual texture [1]
   Visual therapy [1]
   visual therapy [1]
   Visual-motor coordination [1]
   Visual-Motor Integration [1]
   Visual-motor integration [3]
   visual-motor integration [2]
   Visual-motor integration (VMI) [1]
   visual-motor integration (VMI) [1]
   Visual-perceptual motor skills [1]
   Visualisation [1]
   Visualization [1]
   Visualizing data in high-dimensional spaces [1]
   Visueel-motoriese integrasie (VMI) [1]
   visuele tekste [1]
   Vitamin A [3]
   vitamin content [1]
   Vitamin D [1]
   Vitamin D status [1]
   Vitamin F [1]
   Vitamin K [1]
   Vitamins [1]
   Vitrinite-rich medium rank B coal [1]
   Viviparous [1]
   VIX [1]
   VKORC1 [1]
   VKORC1L1 [1]
   Vlasov equation [2]
   Vlasov-hybrid [1]
   VMI-4 [1]
   VO2 peak [1]
   VOC [1]
   vocabulary [2]
   Vocabulary deep word knowledge [1]
   vocabulary dimensions [2]
   Vocabulary size [1]
   vocabulary size [1]
   vocabulary teaching [1]
   Vocabulary test [3]
   vocal coaching [1]
   vocalists [1]
   Vocation [1]
   vocation [1]
   vocational education [1]
   vocational training [1]
   Voedselsekerheid [1]
   Voetpad na Vergelegen (Chris Barnard) [1]
   voice development [1]
   Voice of God [1]
   voice of nature [1]
   Voice services [1]
   Voice user interface [1]
   Voice user interfaces [1]
   voice-ailments [1]
   Voiceless sibilant fricatives [1]
   void obligatory agreement [1]
   void size [1]
   vokaalnormalisasie [1]
   vokaalstelsel [2]
   Vol draadwerk [1]
   Volatile organic compounds [2]
   volatile trace elements [1]
   Volatiliteit [1]
   Volatility [1]
   volatility [1]
   Volatility index [1]
   Volatility spill-over effects [1]
   volatility spill-over effects [1]
   Volatility Spillover [1]
   Volhoubaarheid [1]
   volhoubaarheid [1]
   volkereg [1]
   Volkslied [1]
   volksliedjie [1]
   volksmoeder [3]
   volksmoeder (mother of the nation) [1]
   volksmoeder/mother of the nation [1]
   Volksorg [1]
   Volksraad [1]
   Volksrepubliek van China (PRC) [1]
   volkssoewereiniteit [1]
   Volksverhale [1]
   Vollenhoven, D.H. Th. (1892-1978) [1]
   Vollenhoven, D.H.Th. (1892–1978) [1]
   Voltage asymmetry [1]
   Voltage control [1]
   Voltage frequency [1]
   Voltage measurement [1]
   Voltage regulation [1]
   Voltage regulators [1]
   Voltage sags and swells [1]
   Voltage stepping [2]
   Voltage transformers [1]
   Voltage unbalance [3]
   Voltage unbalance factor [1]
   Voltage waveform distortion [2]
   Voltage-gated calcium channels [1]
   Voltooide deelwoord [1]
   Volume [1]
   Volume density [1]
   volume mixing ratio [1]
   Voluntary [1]
   voluntary [1]
   Voluntary activation [2]
   voluntary mechanisms [1]
   Voluntary strength [1]
   voluntary/forced removal [2]
   Volunteer [2]
   Volunteer tourism and Volunteering [1]
   Volunteering [5]
   Volunteerism [1]
   volwasse leer [2]
   von Humboldt [1]
   Von Mises distribution [2]
   Von Willebrand factor [1]
   von Willebrand factor [3]
   Von Willebrand factor vascular modelling [1]
   vonnisopsies [1]
   Voogdyskap [1]
   voorgeskrewe werk/boek/roman [1]
   Voorposafrikaans and Vroegste Afrikaans [1]
   Voorspellingsakkuraatheid [1]
   Voortplanting [1]
   Voortrekkermonument [1]
   Voortrekkers [1]
   Vorm van die werkwoord [1]
   Vortex gradient separation [1]
   vorticity filament [1]
   Vortioxetine [3]
   vowel [2]
   vowel analysis methods [1]
   vowel parameter [1]
   vowel parameter hierarchy [2]
   vowel system [2]
   Voyager spacecraft [2]
   VP2 [1]
   vraatsug [1]
   Vrede [1]
   Vredefort Dome [2]
   Vredefort Dome World Heritage Site [1]
   vroeë kerk [1]
   vrouegeskiedenis [2]
   vrouens [1]
   Vryheid en gesag [1]
   vryheid in Christus [1]
   vryheid van spraak [1]
   Vrystaatse premierskap [1]
   VSM [1]
   Vsuele persepsie (VP) [1]
   Vulnerability [8]
   vulnerability [2]
   vulnerability index [1]
   Vulnerability-stress model [1]
   vulnerable [3]
   Vulnerable groups [2]
   vulnerable groups [1]
   vulnerable/strong self [1]
   Vuurklip [1]
   W.D. Terry [1]
   waarde-onderrig [1]
   waardefilosofie [1]
   waardes [4]
   waarheid [1]
   Waarheids- en Versoeningskommissie [1]
   waarheidselemente/metodes van kritiek [1]
   Wagnerism [1]
   Waist circumference [4]
   waist circumference [2]
   waist circumference cut-off points [1]
   Waist-to-height ratio [1]
   waist-to-height ratio [1]
   Waist/height [1]
   Waiting period [1]
   Waiting times [1]
   Wal-Mart [1]
   Walden [1]
   Walkability [1]
   Walking [2]
   Wallace Stevens [1]
   Wang algorithm [1]
   Wang transform [1]
   war [1]
   Warburg [1]
   ware kennis [1]
   Warfarin [3]
   warfarin [1]
   Warm air [1]
   warm air [1]
   wars [1]
   Was not an ideologue [1]
   Washability [1]
   Washington Consensus [1]
   Washington consensus [1]
   Washington konsensus [1]
   Waste [5]
   Waste energy [1]
   Waste management [3]
   waste management [1]
   waste management system [1]
   Waste pickers [1]
   waste picking [1]
   Waste tyres [1]
   Waste valorization [1]
   Waste-to-Energy [1]
   Waste-to-Energy plant economics [1]
   wasted [1]
   Wastewater [3]
   Wastewater recycling [1]
   Wastewater treatment [2]
   Wastewater treatment works [1]
   Wasting [1]
   wasting [2]
   Water [5]
   Water analysis [1]
   Water and sanitation [1]
   Water and sanitation sector [1]
   water and sanitation sector [1]
   Water availability [1]
   Water balance [1]
   Water chemistry [2]
   water chemistry [1]
   Water conservation [1]
   water conservation [1]
   Water crisis [1]
   water deficit [1]
   Water degradation [1]
   Water discharge [1]
   Water electrolysis [5]
   Water heating system [1]
   water heating system [1]
   Water history [2]
   Water hyacinth [2]
   Water loss [1]
   Water Management [1]
   Water management [2]
   Water permeability [1]
   Water Policy [1]
   Water Pollution [1]
   Water pollution [4]
   water pollution [6]
   Water poverty index [1]
   Water Poverty Mapping [1]
   Water purification [2]
   Water Quality [1]
   Water quality [4]
   water quality [5]
   water quality assessment [1]
   water quality index [1]
   Water quality modelling [1]
   Water repellency [1]
   Water requirements [1]
   Water research [1]
   Water Research Commission [1]
   Water resource management [1]
   water resource management [1]
   Water resources [1]
   Water Resources Management [1]
   Water resources planning and management [1]
   water reticulation [1]
   Water safety plan [1]
   Water sector [1]
   water sector [1]
   Water security [1]
   Water Sensitiewe Nedersettings [1]
   Water service delivery [1]
   Water Services Act, 1997 [1]
   Water services development plan [1]
   Water services planning and management [1]
   Water sources [2]
   water sources [1]
   Water splitting [1]
   Water stress [1]
   Water studies [1]
   Water supply [4]
   water supply [1]
   Water temperature [1]
   Water treatment [5]
   water usage [3]
   Water use [1]
   water use [1]
   water- en sanitasiesektor [1]
   water-balance models [1]
   Water-scarce environment [1]
   Water-Sensitive Settlements and WSUD [1]
   Waterbird eggs [1]
   Waterbirds [1]
   Waterkrisis [1]
   Waterlit Collection (WLC) [1]
   Waterproofing [1]
   watervoorraad [1]
   Wave damping [1]
   Wave dynamics [1]
   Wave energy harvesting [1]
   wave-particle-interaction [1]
   Wavelet analysis [1]
   Waves [2]
   waves [1]
   WAXRD–CFA [1]
   weak convergence [3]
   Weak p-convergent operator [1]
   Weak* p-convergent operator [1]
   Weakly p-compact set [1]
   wealth [1]
   Wealth tax [1]
   weaning infants [1]
   Weather derivatives [1]
   Weather Forecasts [1]
   Weather research and forecasting (WRF) model [1]
   Weather research and forecasting model [1]
   Web [1]
   Web 2.0 [1]
   Web 2.0 technologies [1]
   Web advertising value antecedents [1]
   Web forms [1]
   Web logs [1]
   Web service [1]
   Web-based intervention [1]
   Web-based learning [1]
   Web-based services [1]
   web-based technologies [1]
   Web-Based Technology [1]
   website evaluation [1]
   Website quality evaluation [1]
   website quality framework [1]
   Wedding festival [1]
   Weeds [3]
   weeds [1]
   wegstuurseën [1]
   Weibull [1]
   Weibull analysis [1]
   Weight control [1]
   Weight function [1]
   Weight loss [6]
   weight reduction programme [1]
   Weighted [1]
   Weighted Average Cost of Capital [1]
   Weighted bootstrap [1]
   Welding fume [1]
   Welfare [1]
   welfare [1]
   Welgegund [5]
   Welgegund atmospheric research station [1]
   Well being [1]
   Well-being [30]
   well-being [18]
   Well-being promotion [1]
   well-field costs [1]
   Wellbeing [5]
   wellbeing [6]
   wellfield yield [1]
   Wellness [3]
   welstand [2]
   Welstandsbevordering [1]
   Welvaartteologie [1]
   Welverdiend [1]
   WER-1000 [1]
   werkgeheue [1]
   werklikheid, aard van die [1]
   werklikheidsbeskouing, alternatiewe [1]
   werklikheidsbeskouing, reformatoriese [1]
   werkskepping [1]
   werkswinkel [1]
   Wes Morriston [1]
   wesenlike sake [1]
   West Africa [3]
   Westerlies [1]
   Western [1]
   Western art music [1]
   Western Australia [2]
   Western blot [1]
   Western Cape Province [1]
   Western Front [1]
   Western Society [1]
   Western-positivist culture and Westers-positivistiese kultuur [1]
   Westerse kunsmusiek [1]
   Wet and dry seasons [1]
   Wet bulb temperature [1]
   Wet op Nasionale Erfenishulpbronne [1]
   wetenskaplike benadering [1]
   wetenskaplike feite [1]
   wetenskaponderwys [1]
   wetenskapsbeoefening, prakties-teologiese [1]
   wetgewende en uitvoerende prosesse [1]
   Wetgewing [1]
   Wetland [1]
   Wetland invertebrates [1]
   Wetlands [3]
   wetsvertolking [1]
   Wêreldbeeld [1]
   wêrelde [1]
   Wh-extraction [1]
   What's in it for me [1]
   whatness [1]
   WhatsApp [2]
   Wheat [3]
   wheat [1]
   Wheat prices [1]
   Wheelchair [1]
   whey proteins [1]
   whistle-blow [1]
   White [2]
   White grub [1]
   white grub [1]
   White mulberry [1]
   White South African English [1]
   White-coat hypertension [2]
   Whites [2]
   whole blood [1]
   Whole genome [1]
   Whole genome analysis [2]
   Whole genome sequencing [1]
   Whole leaf [1]
   Whole-body vibration [1]
   Whole-body vibration training [1]
   Whole-leaf [1]
   Whole-parts relation [1]
   Whole-school development [2]
   Whole-school evaluation [1]
   Whole‐genome resequencing [1]
   WHOQOL-OLD measuring instrument [1]
   Wi-Fi [1]
   Wicked problems [1]
   Wide Area Measurement Systems (WAMS) [1]
   wideband amplifiers [1]
   widow [1]
   Wiechers [1]
   Wiener algebra [1]
   Wiener functions [1]
   Wiener space [1]
   Wiener space on the line [1]
   Wiener-Hopf indices [1]
   WiFi [1]
   Wigner-Ville distribution [1]
   Wijnand Hamman [1]
   wiki [1]
   Wikipedia and Wiktionary [1]
   Wil [1]
   wild host plants [2]
   wild hosts [1]
   Wild rodent [1]
   Wilderness experience program [1]
   wilderness experience program [1]
   wilderness experience programme [2]
   Wilderness therapy [1]
   wilderness therapy [4]
   Wildlife [3]
   wildlife [2]
   Wildlife conservation [3]
   Wildlife tourism [2]
   wildlife tourism [2]
   wildlife trade [1]
   Will [1]
   will [1]
   Will to power [1]
   Willem Boshoff [4]
   Willem Saayman [1]
   William Alston [1]
   William of Ockham [1]
   Williams syndrome [2]
   Willingness to pay [1]
   willingness to pay [5]
   Wilma Stockenström [1]
   Winam Gulf [1]
   Wind [1]
   Wind power [1]
   Windkessel compliance [1]
   Wine festival [2]
   wine festivals [1]
   wine routes [1]
   Wine tourism [1]
   wine tourism [1]
   Wine tourism experience [1]
   wine tourism experience [1]
   Winery solid waste [1]
   Wing density [1]
   Winsorised mean [1]
   Winston Churchill [1]
   Winter festivals [1]
   wireless mesh networks [1]
   Wireless networks [1]
   Wisdom [2]
   Wiskunde [1]
   wiskundige ordening [1]
   Wistar [1]
   Wister rat [1]
   Witbank [1]
   witch [1]
   witch-finder [1]
   witch-hunting [1]
   witchcraft [1]
   Withania somnifera [1]
   Withdrawal [1]
   withdrawal behaviour [1]
   Within subject [1]
   within-case analysis [2]
   within-person [1]
   Within-subject [1]
   Wittgenstein [1]
   Witwatersrand Basin [1]
   wizard [1]
   WOE [2]
   Woefzela [1]
   Wolbachia [1]
   Wolbachia surface protein [1]
   Wolf [2]
   wolf [1]
   Women [24]
   women [12]
   Women and girls [1]
   Women and work [1]
   women education [1]
   women empowerment [1]
   women entrepreneurs [1]
   Women in Mining [1]
   women in mining [6]
   women in office [2]
   women in the church [2]
   Women in the church and "Faithful sayings" [1]
   Women led small businesses, [1]
   women of the reformation [1]
   Women with disabilities [1]
   Women with intellectual disability [1]
   women's history [3]
   Women's political participation [1]
   Women's rights [1]
   women’s empowerment [1]
   Women’s History [1]
   Women’s history [2]
   women’s history [2]
   Women’s labour [1]
   women’s studies [1]
   wonder [1]
   Wonderboom [1]
   Wonderfontein Cave [2]
   Wonderfontein Spruit [2]
   Wonderfonteinspruit [1]
   Wood fuel [1]
   woodchips [1]
   woody plants [1]
   Woody vegetation [2]
   Wool [1]
   woon [1]
   woordeskat [1]
   Word and deed [1]
   word frequency [2]
   Word of Faith movement [2]
   word order [1]
   Word Problem Solving [1]
   word-frequency bands [1]
   wording van Afrikaans [1]
   Work [5]
   work [4]
   work & organizational psychology [1]
   work beliefs [1]
   Work Context [1]
   work design [1]
   Work engagement [9]
   work engagement [14]
   work experience [1]
   Work experience capital [1]
   Work Integrated Learning [2]
   Work integrated learning [2]
   work motives [1]
   Work performance [1]
   Work perspectives [1]
   Work resources [1]
   work resources [1]
   work rest ratios [1]
   Work restructuring [1]
   work retention [1]
   Work role fit [2]
   Work Stress [1]
   Work stress [3]
   Work stressors [1]
   Work trajectory [1]
   Work-family balance [1]
   Work-family enhancement [1]
   Work-home interaction [2]
   work-home interference [1]
   work-integrated learning (WIL) [1]
   Work-life balance [1]
   work-life balance [2]
   work-life interference [1]
   work-life-interaction [1]
   work-nonwork interference [1]
   Work-related anxiety [1]
   Work-related psychological well-being [1]
   Work-related stress [1]
   work-related stress [1]
   work-related upper-limb disorders [1]
   Work-role fit [1]
   work-role fit [1]
   work-to-family enrichment dimensions [1]
   worker co-operatives [1]
   workforce [2]
   workforce education [1]
   Working conditions [1]
   working hours mismatch [1]
   Working memory [1]
   Workload [1]
   workload [2]
   Workload demands [1]
   Workplace [2]
   workplace [1]
   Workplace boredom [1]
   Workplace bullying [3]
   workplace bullying [3]
   workplace conflict [1]
   Workplace forums [1]
   workplace incivility [1]
   Workplace learning [1]
   workplace learning [2]
   Workplace measurement [1]
   workplace measurement [1]
   Workshop [1]
   workshop [1]
   World Cafe Method [1]
   World Café method [1]
   World Cancer Research Fund [1]
   World heritage site [1]
   world heritage site [2]
   World Hypertension League [1]
   world inequality [1]
   World of Warcraft [1]
   World of work [1]
   world views [1]
   World War I [1]
   World Wrestling Entertainment [1]
   world-class university [1]
   world-systems analysis [1]
   Worldview [2]
   worldview [6]
   worldview, Scripture and philosophy [1]
   worldviews,Christian [1]
   Wormwood [1]
   Worship [2]
   worship [1]
   worship service [3]
   worship service prayers [1]
   worship service: gathering of believer [1]
   Wound healing [2]
   wR factor = 0.054 [1]
   Wraakpsalms [1]
   Wrapped Cauchy distribution [1]
   Wreck [1]
   WRF [3]
   writers [1]
   Writing [1]
   writing [2]
   writing across the curriculum [2]
   Writing apprehension [1]
   Writing assessment [1]
   Writing difficulties [1]
   writing in the sand [1]
   writing instruction [1]
   writing order [2]
   Writing requirements [1]
   writing skills [1]
   WSN [1]
   WSN Security [1]
   WTO [2]
   wword-recognition [1]
   wzxO104gene [1]
   X rays: theory [1]
   X-ray [2]
   X-ray binaries [1]
   X-ray crystal structure [2]
   X-ray CT [1]
   X-ray diffraction [3]
   X-ray diffraction properties [1]
   X-ray polarimetry [1]
   X-ray structure [1]
   X-rays: binaries [14]
   X-rays: galaxies [7]
   X-rays: galaxies: clusters [1]
   X-rays: general [4]
   X-rays: individual (Cyg X-3) [1]
   X-rays: individual (LS 5039) [1]
   X-rays: individual: GRS 1716-249 [1]
   X-rays: individual: PSR B1259−63 [1]
   X-rays: individuals: Circinus X-1 [1]
   X-rays: individuals: G15.4+0.1 [1]
   X-rays: individuals: G348.7+0.3 [1]
   X-rays: individuals: GRS 1915+105 [2]
   X-rays: individuals: MSH15-52 [1]
   X-rays: individuals: PKS 2005-489 [1]
   X-rays: individuals: Sgr A* [1]
   X-rays: individuals: V4641 Sgr [1]
   X-rays: stars [1]
   Xanthate [1]
   Xanthine [2]
   Xanthorrhoeaceae [1]
   xCELLigence [1]
   xCelligence [1]
   Xenobiotic [1]
   xenobiotic [1]
   Xenobiotic compounds [1]
   Xenobiotic detoxification [1]
   Xenobiotic metabolism [1]
   xenobiotic metabolism, non-experimental animal, species difference, conjugation [1]
   Xenobiotic/medium-chain fatty acid: CoA ligases [1]
   Xenobiotics [3]
   xenophobia [2]
   xenophobic attacks [1]
   Xenopus [3]
   Xenopus laevis [3]
   xerophyte [1]
   xerophytes [1]
   XLPE (cross-linked polyethylene) [1]
   XML [1]
   XML Schema [1]
   XPS [6]
   Xrays: binaries [1]
   XRD [10]
   Xylose [1]
   Xylose isomerase [1]
   Y-glutamyltransferase [1]
   y-Glutamyltransferase [1]
   Yahwism [1]
   Yangonin [1]
   Yara N-Tester [1]
   year groups [1]
   year of study [1]
   Yeast [1]
   Yeast diversity [1]
   Yeast infections [2]
   Yeats [2]
   Yellowfish [1]
   yellowfish [1]
   YHWH [1]
   Yhwh [1]
   Yield [4]
   yield curves [1]
   Yield loss [4]
   yield loss [1]
   yield-contributing traits [1]
   Yishai Cohen [1]
   Yo-Yo Intermittent Recovery Test [1]
   Yoga [1]
   Yohimbine [1]
   Yor`ub´a [2]
   Yoruba [1]
   Yorùbá [3]
   Yoshiobodes [1]
   Young [4]
   Young adult [1]
   Young adults [8]
   young adults [3]
   young children [2]
   Young learner [1]
   Young motherhood [1]
   Young scientists [1]
   Young-adults [1]
   younger Afrikaans cinema attendees [1]
   younger and older generations [1]
   Youth [14]
   youth [8]
   Youth and history [1]
   Youth Behaviours [1]
   youth contextual ministry [1]
   Youth festival [1]
   Youth Identity [3]
   youth marginalisation [1]
   youth ministry: teenager, adolescent [1]
   Youth resilience [1]
   Youth Rugby [1]
   Youth Self-Report [1]
   Youth sport [1]
   Youth transitions [1]
   Youth travel [1]
   Youth Unemployment [1]
   Youth unemployment [1]
   youth unemployment [1]
   Youth work [1]
   Youths [1]
   youths [1]
   YouTube [1]
   Yoza Cellphone Stories [1]
   yster(II)-katalisator [1]
   z distribution [1]
   Z-selective catalyst [1]
   Z-source inverter [1]
   Zakerana [1]
   Zakes Mda [1]
   Zalcitabine [1]
   Zambedania sekhukhunensis sp. n. [1]
   Zambia [6]
   Zanthoxylum schinifolium [1]
   Zanzibar [1]
   ZCC [1]
   Zea mays [3]
   Zea mays L. [1]
   zearalenone [1]
   Zearalenone (Zea) [1]
   Zebra [1]
   Zebra mussel [1]
   Zebrafish [2]
   Zechariah [1]
   Zefrikaans [1]
   Zeolite [2]
   zeolite [1]
   Zeolite 13X [1]
   Zeolite templated carbon (ZTC) [1]
   Zeolite-templated carbon [1]
   zeolites [1]
   Zero-cost collar [1]
   Zero-inflated negative binomial [1]
   Zero-inflated Poisson [1]
   Zero-Resource Techniques [1]
   Zervas [1]
   Zidovudine [1]
   Ziegler [1]
   Zimbabwe [17]
   Zimbabwe Constitution 2013 [1]
   Zimbabweae pluosiae gen. nov., sp. nov. [1]
   Zimbabwean day labourers [1]
   Zimbabwean Refugees [1]
   Zinc [2]
   Zinc adsorption [1]
   Zinc complexes [1]
   Zinc fortification [1]
   Zinc oxide [2]
   Zinc Sulphate [1]
   Zink [1]
   Zion Christian Church [1]
   Zipf's Law [1]
   Zirconium [5]
   Zirconium and hafnium separation [1]
   Zirconium oxide [1]
   Zirconium-89 [1]
   Zirconium-metal organic framework [1]
   Zn(II) [2]
   Zn(II) complex [1]
   ZnO [1]
   ZnS [4]
   ZnS nanoparticles [3]
   Zola Sikiti [1]
   Zomba [1]
   Zonisamide [1]
   Zonula occludens toxin [1]
   Zoo City [1]
   Zoology [1]
   zoonoses [1]
   Zoonotic disease [1]
   Zooplankton [6]
   Zopiclone [1]
   Zr-MOF [1]
   ZrF4 [1]
   Zulu child-headed households [1]
   Zulu Culture [1]
   Zulu sheep [1]
   Zululand [1]
   Zurich [1]
   Zwingli, U [1]
   Zymomonas mobilis [1]
   ½-Cycle rms [1]
   ɛ-caprolactone [1]
   α-Alumina porous tubes [1]
   α-Difluoromethylornithine [1]
   α-Glucosidase [1]
   α-Irradiation [1]
   α-Synuclein [2]
   α-Tetralone [1]
   α1-Adrenergic [1]
   α2-adrenoceptors [1]
   α2-adrenoreceptor antagonism [1]
   α2C selectivity [1]
   α2C-Adrenoceptor [1]
   α2C-antagonism [1]
   ανβ3-integrin [1]
   β-Alanine [1]
   β-lactamases [1]
   β‐diversity [1]
   γ-glutamyl cycle [1]
   γ-Glutamyltransferase [1]
   δ-Completion [1]
   καθεξῆς [1]
   μ -Analysis [1]
   μ-XCT tomography [1]
   ϵ-caprolactone [1]
   водна електролиза [1]
   електрокаталитичен слой [1]
   замърсяване [1]
   мембранно-електроден пакет [1]
   примеси [1]
   протонно-обменна мембрана [1]
   “andersheid” as eienskap van die mens [1]
   “Astrocyte–microglia lactate shuttle” (AMLS) hypothesis [1]
   “Dual-hit” models [1]
   “Halfkrone vir die Nagmaal” [1]
   “otherness” as a human quality [1]
   “Toilet election 2011” [1]
   “toilet election, 2011” [1]
   “toiletverkiesing 2011” [1]