Now showing items 1-307 of 307

   Subject
   K-means clustering [2]
   K-method [1]
   K-value [1]
   K2CO3 [1]
   Kaapkolonie [1]
   Kaapse Son [1]
   Kaapstad [3]
   Kaapvaal lithosphere [1]
   KABV [1]
   Kader Asmal [1]
   Kairomone [2]
   Kairomones [1]
   Kaiser-Meyer-Olkin [1]
   Kaj staros tre alte [1]
   Kaja Silverman [2]
   Kalam cosmological argument [2]
   kalam cosmological argument [1]
   Kalām cosmological argument [1]
   Kaldi [3]
   Kalibrering [1]
   Kalman Filter [2]
   Kangaroo mother care [1]
   Kankana manampoka [1]
   kanonisering [1]
   Kant [1]
   kaperskip [1]
   Kaplan-Meier estimator [1]
   Kaplansky density theorem [1]
   Karakteropvoeding [1]
   karakteropvoedingsprogram [1]
   Karii-clade [1]
   Karoo [2]
   Karoo basin [1]
   Karretjiemense [1]
   Karst [1]
   Karst hydrogeology [1]
   Katahdin [1]
   KAu(CN)2 [1]
   Kava [1]
   Kavain [1]
   KdVB-equation [1]
   Kelp forest [1]
   Kemp’s ridley [1]
   Ken Bugul [1]
   Kendall's tau [1]
   kennisoordragteorie [1]
   Kenya [11]
   Kerk [1]
   kerk [1]
   Kerk en staat [1]
   Kerkbode [1]
   Kerkeenheid [1]
   Kerkgemeenskap [1]
   Kerkspieël [2]
   Kerkspieëls church research [1]
   Kernbegrippe [1]
   Kernel bandwidth [1]
   Kernel bandwidth estimation [1]
   Kernel density [1]
   Kernel Density Estimation [1]
   Kernel density estimation [1]
   Kernel density estimator [1]
   Kernel distribution function estimator [1]
   Kernel efficiency [2]
   Kernel estimation [1]
   Kernel estimators [2]
   kernel methods [1]
   Kerosene use [1]
   kerugma [1]
   Ketal formation [1]
   Ketamine [10]
   Ketoconazole [1]
   Ketoesters [1]
   Ketones [1]
   ketoprofen [1]
   Key [4]
   key [1]
   key challenges [1]
   Key elements [1]
   key information sources [1]
   Key performance indicators [2]
   key performance indicators [1]
   Key success factors [1]
   key success factors [2]
   keyboard skills [1]
   Keynesian [1]
   keystroke logging [1]
   Kharkamsafrikaans [1]
   Khat [1]
   Khaya senagalensis [1]
   Khayelitsha township [1]
   Khiro e seng molaong ya matlo a ka morao jareteng [1]
   Khoi Afrikaans [2]
   Khoi-Afrikaans [2]
   Khoi-Khoi expansion [1]
   Khoi-Khoi-ekspansie [1]
   Khoi-Khoin [1]
   Khoi-San medicine [1]
   Khoikhoi [2]
   Khoisan [1]
   Khomas region [1]
   Khosrow Bagheri Noaparast [1]
   Khutsong [1]
   Kidney [1]
   kidney [1]
   kidney histopathology [1]
   Kierkegaard [1]
   Kilimanjaro [1]
   Killifish [2]
   Kinanthropometry [4]
   Kinase [1]
   Kinder- en jeugliteratuur [2]
   Kinder- en jeugsorgsentrum [1]
   kinderdeelname [1]
   kindergarten [1]
   Kinderkinetics [1]
   Kinders [1]
   Kindness [1]
   Kinematics [2]
   Kinetic [3]
   Kinetic dissolution [1]
   Kinetic drug modelling [1]
   Kinetic isotope effect [1]
   Kinetic model [2]
   Kinetic modelling [1]
   Kinetic models [1]
   Kinetic parameters [2]
   Kinetic simulation [2]
   Kinetics [9]
   kinetics [2]
   King II [1]
   King III [3]
   King III code [1]
   King III report on corporate governance [1]
   Kingdom [1]
   kingdom [1]
   Kingdom of God [1]
   Kinosternon scorpioides [1]
   Kinship [1]
   Kitchen performance test [1]
   kitsch/Kitsch [1]
   KKNK [2]
   Klank [1]
   klaskamerveiligheid [1]
   Klassieke oorsprong [1]
   Klein Karoo National Arts Festival [4]
   Klein Karoo National Arts Festival (KKNK) [1]
   Kleinkinders [1]
   Klerkskraal Dam [1]
   klimaatsverandering [1]
   Klimtol [1]
   Klip River [1]
   Klipfish [1]
   KM3NeT [2]
   Knee extensors [2]
   knowing [2]
   Knowledge [17]
   knowledge [5]
   Knowledge sharing [1]
   Knowledge acquisition [1]
   Knowledge and cognition [1]
   knowledge and practice standards [2]
   knowledge co-construction [1]
   Knowledge construction [1]
   Knowledge continuity [1]
   knowledge democracy [1]
   Knowledge economy [2]
   Knowledge loss and Knowledge retention [1]
   Knowledge management [2]
   knowledge management [1]
   knowledge management strategies [1]
   Knowledge production [1]
   knowledge production [2]
   Knowledge sharing [1]
   knowledge sharing [1]
   Knowledge synthesis [1]
   KNP [1]
   Knudsen effect [1]
   kodifisering [1]
   koerant [1]
   Kognitiewe beskrywingsraamwerk [1]
   kognitiewe narratologie [1]
   kognitiewe vlakke [1]
   koinéization [1]
   Koinonia [2]
   koinonia [5]
   koinonia during the worship service [1]
   koinonia gedurende die erediens [1]
   Kolleges [1]
   Kollidon VA64 [1]
   Kolmogorov–Čentsov theorem [1]
   kolonialisme [2]
   Komedie [1]
   kommunikasiemedium [1]
   kommunikatiewe handeling [1]
   Kommunisme [1]
   kompetensiesfeer [1]
   komplesiteit [1]
   Konfessionele pluralisme [1]
   konflikhantering [1]
   koninkryk [1]
   Konjunksiemerkers [1]
   konkretiseer [1]
   konsensus [1]
   konseptuele metafoor [1]
   Konstantheid [1]
   konstitusionalisme [1]
   konstitusionele demokrasie [1]
   Konstruk [1]
   konstrukgeldigheid [1]
   Konstruktivisme [1]
   konteks [1]
   Kontinentale filosofie [2]
   Kontinentale godsdiensfilosofie [1]
   kontinuïteit [1]
   Kontrafaktuurpraktyk [1]
   konvensionele melodiese figure [1]
   koolstofbelasting [1]
   Kooperation [1]
   korpora [1]
   Korpus [1]
   korpus [1]
   Korrespondensie [1]
   Korrespondensie waarheidsteorie [1]
   korrupsie [1]
   Korrupte Buitelandse Praktyke Wet [1]
   KORUS FTA (Korea-United States Free Trade Agreement) [1]
   Kosgangers [1]
   Koshuise [1]
   koshuise [1]
   kosmos [1]
   Kotz-type distribution [1]
   Koue Oorlog [1]
   Koutecky- Levich relationship [1]
   Koutecky-Levich [1]
   Kowie system [1]
   Köppen-Geiger climate zones [1]
   Kraft lignin [2]
   Kraft lignin, lignosulphonate, organosolv, biorefinery [1]
   Kranz anatomy [1]
   kreatiewe denke [1]
   Kreatiwiteit [1]
   Kredietgraderings [1]
   Kriging [2]
   kriging [1]
   Krimpende kerke [1]
   kritiek teen samelewing [1]
   kritiese denke [1]
   kritiese openbare spiritualiteit [1]
   Kritiese realisme [1]
   Kritiese verantwoording, die noodsaak van [1]
   Krog, Antjie [1]
   Kruger National Park [10]
   Kruger National Park (KNP) [2]
   Kruger National Park (map) [1]
   Kruis [1]
   Kruisdood [1]
   Kruisiging [1]
   Kruisingspraktyk [1]
   Krygswetenskap [1]
   KSAOs [2]
   KSFs [1]
   Kuba [2]
   Kudryashov approach [1]
   Kudryashov method [4]
   Kullback-Leibler distance [1]
   Kullback-Leibler divergence [1]
   kultivering (funksie-uitbreiding) [1]
   Kulturele druk op besluite [1]
   kulturele en strukturele integrasie [1]
   kulturele geografie [1]
   Kulturele imperatief [1]
   kulturele interaksie [1]
   Kulturele norme [1]
   Kultuur [1]
   kultuur-historiese aktiwiteitsteorie [1]
   Kultuurerfenis [1]
   kultuurgeskiedenis [1]
   Kultuurhistoriese aktiwiteitsteorie [1]
   Kumasi [4]
   kuns en kunstenaarskap [1]
   kunstenaarsboek [1]
   kunstenaarsboek-installasie [1]
   Kunu [1]
   Kurdistan [1]
   kurrikula [1]
   kurrikulum [1]
   Kurt Weill [1]
   Kuruman [1]
   Kuyper [1]
   Kuyperian tradition [1]
   kwalifisering en fundering [1]
   kwalitatiewe navorsing [1]
   Kwalitatiewe ondersoek [1]
   kwaliteit [2]
   Kwara State [1]
   kwasi-eksperiment [1]
   KwaZulu-Natal [4]
   Kwazulu-Natal [1]
   KwaZulu-Natal Province [1]
   Kwesbare groepe [1]
   Kynurenic acid [1]
   Kynurenine pathway [1]
   kynureninecytokine [1]
   KYP inequality [1]
   KYP-inequality [2]
   kyrugma/mission [2]