Now showing items 1-528 of 528

   Subject
   Vaal River [5]
   Vaal river [1]
   Vaal River Barrage reservoir [1]
   Vaal Triangle [1]
   Vaal Triangle and Youth unemployment [1]
   Vaal Triangle region [2]
   Vaal-Triangle [1]
   Vaalharts [2]
   Vaccenic acid [1]
   Vaccination [1]
   Vaccine [2]
   Vaccine development [1]
   Vaccine storage [1]
   Vaccinium spp [1]
   Vachellia [1]
   Vacuolation [1]
   Vacuous chewing movements [1]
   Vaderafwesigheid and Vaderskap [1]
   Vaderskap van God [1]
   Vaginal mucosa [1]
   Vagrant [1]
   vakdissiplines [1]
   Vakgerigte kommunikasie [1]
   Vakkomitee [1]
   Vakkundige [1]
   Vaktaal [1]
   Vaktaalontwikkeling [1]
   Vakwoordeboek [1]
   Valid inequalities [1]
   Valid trust [1]
   Validation [8]
   validation [6]
   Validity [9]
   validity [11]
   Valorisation [1]
   valorisation [2]
   Valproate [1]
   Valproic acid [2]
   Valuation [1]
   valuation [1]
   Value [5]
   value [2]
   value added [1]
   Value at risk [1]
   Value Chain [1]
   Value chain [2]
   value concept [1]
   Value Creation [1]
   value for money [2]
   Value of nature [1]
   Value-added products [1]
   Value-capturing [1]
   value-focused approach [1]
   Value-focused assessment [1]
   Value-gap [1]
   value-gap [1]
   Value-vacuum [1]
   value-vacuum [1]
   Values [3]
   values [8]
   values and culture [1]
   Values Clarification [1]
   values-based practitioner self-enquiry [1]
   values-based self-enquiry [1]
   Valves [3]
   Van der Merwe [1]
   Van Rooyen, Engela: Met ’n eie siekspens [1]
   Van Staden, Ilse [1]
   Vanadium ions cross-over [1]
   Vanadium redox flow battery [3]
   Vaping [1]
   Vapor pressure [1]
   Vapor sorption [1]
   VAR [1]
   VAR model [1]
   VAR models [1]
   Variability [4]
   variability independent of the mean index [1]
   Variability of practice [2]
   Variable heliosphere [1]
   Variable importance [1]
   Variable mesh [1]
   variable returns to scale [1]
   Variable selection [3]
   Variable speed drive [2]
   Variable speed drives [1]
   Variable thermal conductivity [1]
   variable thermal conductivity [1]
   variable viscosity [1]
   variable water flow [1]
   Variable-temperature X-ray powder diffraction [1]
   variables [1]
   variables important in discrimination [1]
   Variance [1]
   Variance components [1]
   Variance Decomposition [3]
   Variance decomposition [1]
   variance explained [1]
   variance inflation factor [1]
   Variance Ratio Test [1]
   Variant load [2]
   Variants [1]
   variation [1]
   variation of coeffcient estimates [1]
   variational inequalities [1]
   Varieties [1]
   varieties [1]
   varieties of Afrikaans [1]
   variety [1]
   variëteit [1]
   variëteite [1]
   Varying market efficiency [1]
   vascular aging [1]
   Vascular cell adhesion molecule-1 [1]
   vascular damage [1]
   vascular diseases [1]
   vascular dysfunction [2]
   Vascular endothelial growth factor [1]
   Vascular function [2]
   Vascular plants [1]
   vascular reactivity [2]
   Vascular remodelling [1]
   vascular responses [1]
   vascular stiffness [1]
   Vascularization [1]
   Vasculature [1]
   Vasicek distribution [1]
   Vasodilation [1]
   vasodilation [1]
   Vasopressin [1]
   vat en sit [1]
   VCAM [1]
   VECM [1]
   Vector [2]
   vector [1]
   vector autoregression [1]
   Vector competence [1]
   Vector control [1]
   Vector Error Correction [2]
   Vector Error Correction Model [4]
   Vector error correction model [1]
   Vector Error Correction South Africa [1]
   Vector lattice [8]
   vector lattice [1]
   Vector lattice cover [3]
   Vector lattices [2]
   Vectors [1]
   vectors [1]
   Veeltematies and Wetgewing [1]
   Vegetable [1]
   Vegetable consumption [1]
   Vegetable crops [1]
   Vegetables [3]
   vegetables [1]
   Vegetation [1]
   vegetation [1]
   vegetation assessment [1]
   Vegetation composition [1]
   Vegetation dynamics [1]
   Vegetation impacts [1]
   vegetation index [1]
   Vegetation structure [1]
   vegetation survey [1]
   Vegetation type [1]
   vehicle effect [1]
   Vehicle identification [1]
   Vehicle monitoring [1]
   Vehicles [3]
   Vehicular emission [1]
   Vein deposits [1]
   Veld [1]
   veld fire [1]
   Veld Fires [1]
   veld fires [1]
   Velocimetry [1]
   Velocity [1]
   velocity flow field [1]
   Venda [1]
   Venlafaxine [1]
   Venom [1]
   Venous thromboembolism [1]
   Ventilation-on-demand [1]
   Ventilatory threshold [1]
   Venting of traumatic information [1]
   Veracity [1]
   Verafrikaansing and Vernederlandsing [1]
   Verandering and Wetmatgheid [1]
   Verantwoordingspligtigheid [1]
   verb lemma [1]
   Verb morphology [1]
   verbal forms [1]
   Verbal response scales [1]
   Verbandsmerkers and Voegwoorde [1]
   Verbascum thapsus [1]
   verbatim [1]
   verbeeck [1]
   verbeelding [1]
   verbintenis [1]
   verbond [2]
   Verbondenheid [1]
   Verbondseën [1]
   Verbrande paradys (Hans du Plessis) [1]
   verbruikerskultuur [1]
   verdeling [1]
   Verdere Onderwys en Opleidingskollege (VVO) [1]
   Verdriet [1]
   vergeldende geregtigheid [1]
   vergelykende geskiedenis [1]
   vergelykende internasionale perspektiewe [1]
   vergifnis [1]
   vergifnisonderwys [1]
   verhale [1]
   verhouding: mens en natuur [1]
   verhouding: Skriflesing, prediking, gebed [2]
   verifiers [1]
   Verledetydkonstruksie [1]
   Vermicompost [1]
   vermicompost [1]
   Vermicompost tea [1]
   vermiculture [1]
   vernuwing in die kerklied [1]
   verootmoediging [1]
   verset [1]
   Versieringsmotiewe [1]
   verskeidenheid [1]
   verskille [1]
   verslagskrywing [1]
   Versoening [1]
   versoening [2]
   versoening tussen Afrikaans- en Engelssprekendes [1]
   verstedeliking [1]
   vertaling [1]
   vertel en wys [1]
   vertelwyse [1]
   Vertical polarized antenna [1]
   Vertical trust [1]
   Vertolking van grondwet [1]
   Vervaardiging [1]
   vervet monkey [1]
   vervlegte leer [1]
   vervoerbeplanning [1]
   verwondering [1]
   Very High Temperature Reactor [2]
   Very high temperature reactors [1]
   very local interstellar spectra [1]
   very local interstellar spectrum [1]
   Very long baseline interferometry [1]
   Vesicles [2]
   Vesicular carriers [1]
   Vesting of rights [1]
   Vetiver [1]
   Véronique Tadjo [2]
   Viability [2]
   viability [1]
   viability assay [1]
   Vibration analysis [1]
   Vibration control [1]
   Vibration monitoring [1]
   vibration monitoring [3]
   vicariant biogeography [1]
   vicarious liability [2]
   Vicente Blasco Ibanez [1]
   Vico [1]
   victim services [1]
   victimization [1]
   Victorian age [1]
   Video [1]
   video [1]
   video annotation [1]
   Video usage [1]
   vierskaar [1]
   Vietnam [7]
   views [1]
   Views of knowledge [1]
   Views of learning [1]
   Vigour [1]
   vigour [1]
   village bank [1]
   village chicken [1]
   vinnig-bewegende verbruikersgoedere [1]
   Violation [2]
   violation [2]
   Violation of psychological contract [1]
   Violations [1]
   violations [1]
   Violence [4]
   violence [1]
   Violence and Youth [1]
   Violence prevention [1]
   Violence/Peace [1]
   viport test [1]
   Viral factories [1]
   Viral genome sequencing [1]
   Virginity [1]
   Viroplasms [1]
   Virtosome [1]
   Virtosomes [1]
   virtual enterprise [1]
   Virtual environments [1]
   Virtual Property [1]
   Virtual property [2]
   Virtual property theft [1]
   Virtual reality [1]
   Virtual rehabilitation [1]
   Virtual replica [1]
   Virtual Worlds [1]
   Virtual worlds [1]
   Virtuele Instituut vir Afrikaans (VivA) [1]
   Virulence [3]
   Virulence factors [1]
   virulence gene [1]
   Virulence genes [4]
   virulence genes [1]
   Virus [2]
   Virus control [1]
   Virus propagation [1]
   Virus rescue [1]
   Visceral adipose tissue [1]
   Visceral fat [1]
   Viscoelasticity [1]
   Viscosin group [1]
   Viscosity [7]
   Visfatin [1]
   Visible light [2]
   Visible spectra [1]
   visie [1]
   Vision 20-2020 [2]
   Vision and the Bible [1]
   vision-orientated strategy [1]
   visionary leaders [1]
   Visions [1]
   Visitor expectations [1]
   Visitor Experience [1]
   Visitor experience [1]
   visitor experience [2]
   visitor needs [1]
   visitor perceptions [1]
   visitors [2]
   Visitors spending [1]
   visitors' behaviours [1]
   Visual attention distribution [1]
   Visual cues [1]
   Visual data [1]
   Visual disability [1]
   visual elicitation methods [1]
   Visual functioning problems [1]
   Visual impairment [1]
   Visual methodologies [1]
   visual methodologies [1]
   visual methods [2]
   Visual odometry [1]
   Visual participatory methodology [1]
   visual participatory methodology [1]
   Visual perception [4]
   visual perception [5]
   Visual perception (VP) [1]
   visual problems [1]
   visual programming language [1]
   visual pursuit [2]
   visual research [1]
   visual stimuli [1]
   Visual stimulus [1]
   Visual texture [1]
   Visual therapy [1]
   visual therapy [1]
   Visual-motor coordination [1]
   Visual-Motor Integration [1]
   Visual-motor integration [4]
   visual-motor integration [2]
   Visual-motor integration (VMI) [1]
   visual-motor integration (VMI) [1]
   Visual-perceptual motor skills [1]
   Visualisation [1]
   Visualization [1]
   Visualizing data in high-dimensional spaces [1]
   Visueel-motoriese integrasie (VMI) [1]
   visuele tekste [1]
   Vitamin A [3]
   vitamin content [1]
   Vitamin D [1]
   Vitamin D status [1]
   Vitamin F [1]
   Vitamin K [2]
   Vitamin K epoxide reductase [1]
   Vitamins [1]
   Vitrinite [1]
   Vitrinite-rich medium rank B coal [1]
   Viviparous [1]
   VIX [1]
   VKORC1 [1]
   VKORC1L1 [1]
   Vlasov equation [2]
   Vlasov-hybrid [1]
   VMI-4 [1]
   VO2 peak [1]
   VOC [1]
   vocabulary [2]
   Vocabulary deep word knowledge [1]
   vocabulary dimensions [2]
   Vocabulary size [1]
   vocabulary size [1]
   vocabulary teaching [1]
   Vocabulary test [3]
   vocal coaching [1]
   vocalists [1]
   Vocation [1]
   vocation [1]
   vocational education [1]
   vocational training [1]
   Voedselsekerheid [1]
   Voetpad na Vergelegen (Chris Barnard) [1]
   voice development [1]
   Voice of God [1]
   voice of nature [1]
   Voice services [1]
   Voice user interface [1]
   Voice user interfaces [1]
   voice-ailments [1]
   Voiceless sibilant fricatives [1]
   void obligatory agreement [1]
   void size [1]
   vokaalnormalisasie [1]
   vokaalstelsel [2]
   Vol draadwerk [1]
   Volatile organic compounds [2]
   Volatile trace elements [1]
   Volatiliteit [1]
   Volatility [1]
   volatility [1]
   Volatility index [1]
   Volatility spill-over effects [1]
   volatility spill-over effects [1]
   Volatility Spillover [1]
   Volhoubaarheid [1]
   volhoubaarheid [1]
   volkereg [1]
   Volkslied [1]
   volksliedjie [1]
   volksmoeder [3]
   volksmoeder (mother of the nation) [1]
   volksmoeder/mother of the nation [1]
   Volksorg [1]
   Volksraad [1]
   Volksrepubliek van China (PRC) [1]
   volkssoewereiniteit [1]
   Volksverhale [1]
   Vollenhoven, D.H. Th. (1892-1978) [1]
   Vollenhoven, D.H.Th. (1892–1978) [1]
   Voltage asymmetry [1]
   Voltage control [1]
   Voltage disturbances [1]
   Voltage frequency [1]
   Voltage measurement [1]
   Voltage regulation [1]
   Voltage regulators [1]
   Voltage sags and swells [1]
   Voltage stepping [2]
   Voltage transformers [1]
   Voltage unbalance [3]
   Voltage unbalance factor [1]
   Voltage waveform distortion [2]
   Voltage-gated calcium channels [1]
   Voltooide deelwoord [1]
   Volume [1]
   Volume density [1]
   volume mixing ratio [1]
   Volume size distribution [1]
   Voluntary [1]
   voluntary [1]
   Voluntary activation [2]
   voluntary mechanisms [1]
   Voluntary strength [1]
   voluntary/forced removal [2]
   Volunteer [2]
   Volunteer tourism and Volunteering [1]
   Volunteering [5]
   Volunteerism [1]
   volwasse leer [2]
   von Humboldt [1]
   Von Mises distribution [3]
   von Neumann algebra [1]
   Von Willebrand factor [2]
   von Willebrand factor [2]
   Von Willebrand factor vascular modelling [1]
   vonnisopsies [1]
   Voogdyskap [1]
   voorgeskrewe werk/boek/roman [1]
   Voorposafrikaans and Vroegste Afrikaans [1]
   Voorspellingsakkuraatheid [1]
   Voortplanting [1]
   Voortrekkermonument [1]
   Voortrekkers [1]
   Vorm van die werkwoord [1]
   Vortex gradient separation [1]
   vorticity filament [1]
   Vortioxetine [4]
   Voting methods [1]
   vowel [2]
   vowel analysis methods [1]
   vowel parameter [1]
   vowel parameter hierarchy [2]
   vowel system [2]
   Voyager spacecraft [2]
   VP2 [1]
   VR testing [1]
   vraatsug [1]
   Vrede [1]
   Vredefort Dome [2]
   Vredefort Dome World Heritage Site [1]
   vroeë kerk [1]
   vrouegeskiedenis [2]
   vrouens [1]
   Vryheid en gesag [1]
   vryheid in Christus [1]
   vryheid van spraak [1]
   Vrystaatse premierskap [1]
   VSM [1]
   Vsuele persepsie (VP) [1]
   Vulnerability [11]
   vulnerability [2]
   vulnerability index [1]
   Vulnerability-stress model [1]
   Vulnerable [1]
   vulnerable [3]
   Vulnerable groups [2]
   vulnerable groups [1]
   vulnerable/strong self [1]
   Vuurklip [1]