Now showing items 1-545 of 545

   Subject
   W.D. Terry [1]
   waarde-onderrig [1]
   waardefilosofie [1]
   waardes [4]
   waarheid [1]
   Waarheids- en Versoeningskommissie [1]
   waarheidselemente/metodes van kritiek [1]
   Wagnerism [1]
   Waist circumference [4]
   waist circumference [2]
   waist circumference cut-off points [1]
   Waist-to-height ratio [1]
   waist-to-height ratio [1]
   Waist/height [1]
   Waiting period [1]
   Waiting times [1]
   Wal-Mart [1]
   Walden [1]
   Walkability [1]
   Walking [2]
   Wallace Stevens [1]
   Wang algorithm [1]
   Wang transform [1]
   war [1]
   Warburg [1]
   ware kennis [1]
   Warfarin [3]
   warfarin [1]
   Warm air [1]
   Warp-speed bootstrap [1]
   wars [1]
   Was not an ideologue [1]
   Washability [1]
   Washington Consensus [1]
   Washington consensus [1]
   Washington konsensus [1]
   Wasps [1]
   Waste [6]
   Waste disposal [1]
   Waste energy [1]
   Waste management [3]
   waste management [1]
   Waste management system [1]
   waste management system [1]
   Waste pickers [1]
   waste picking [1]
   Waste treatment [1]
   Waste tyres [1]
   Waste valorization [1]
   Waste-to-Energy [1]
   Waste-to-Energy plant economics [1]
   wasted [1]
   Wastewater [5]
   Wastewater recycling [1]
   Wastewater treatment [2]
   Wastewater treatment plant [1]
   Wastewater treatment works [1]
   Wasting [1]
   wasting [2]
   Water [5]
   Water analysis [1]
   Water and sanitation [1]
   water and sanitation sector [1]
   Water availability [1]
   Water balance [1]
   Water bird [1]
   Water boiling test [1]
   Water cathode [1]
   Water chemistry [2]
   water chemistry [1]
   Water conservation [1]
   water conservation [1]
   Water contamination [1]
   Water crisis [1]
   water deficit [1]
   Water degradation [1]
   Water discharge [1]
   Water electrolysis [7]
   Water environment [1]
   Water heating system [1]
   water heating system [1]
   Water history [2]
   Water hyacinth [3]
   Water loss [1]
   Water Management [1]
   Water management [2]
   Water permeability [1]
   Water Policy [1]
   Water Pollution [1]
   Water pollution [7]
   water pollution [6]
   Water poverty index [1]
   Water Poverty Mapping [1]
   Water purification [2]
   Water Quality [1]
   Water quality [7]
   water quality [5]
   water quality assessment [1]
   water quality index [1]
   Water quality modelling [1]
   Water repellency [1]
   Water requirements [1]
   Water research [1]
   Water Research Commission [1]
   Water resource management [1]
   water resource management [1]
   Water resources [1]
   Water Resources Management [1]
   Water resources planning and management [1]
   water reticulation [1]
   Water safety plan [1]
   Water sector [1]
   water sector [1]
   Water security [1]
   Water Sensitiewe Nedersettings [1]
   Water sensitive [1]
   Water service delivery [1]
   Water Services Act, 1997 [1]
   Water services development plan [1]
   Water services planning and management [1]
   Water sources [2]
   water sources [1]
   Water splitting [1]
   Water stress [1]
   Water studies [1]
   Water supply [4]
   water supply [1]
   Water temperature [1]
   Water treatment [5]
   water usage [3]
   Water use [2]
   water use [1]
   water- en sanitasiesektor [1]
   water-balance models [1]
   Water-scarce environment [1]
   Water-Sensitive Settlements and WSUD [1]
   Waterbird eggs [1]
   Waterbirds [1]
   Waterkrisis [1]
   Waterlit Collection (WLC) [1]
   Watermelon rhizosphere [1]
   Waterproofing [1]
   Watershed [1]
   watervoorraad [1]
   Wave damping [1]
   Wave dynamics [1]
   Wave energy harvesting [1]
   wave-particle-interaction [1]
   Wavelet analysis [1]
   Waves [3]
   waves [1]
   WAXRD–CFA [1]
   weak convergence [3]
   Weak p-convergent operator [1]
   Weak* p-convergent operator [1]
   Weakly p-compact set [1]
   Weakly pervasive [1]
   wealth [1]
   Wealth tax [1]
   weaning infants [1]
   Weather [1]
   Weather derivatives [1]
   Weather Forecasts [1]
   Weather research and forecasting (WRF) model [1]
   Weather research and forecasting model [1]
   Web [1]
   Web 2.0 [1]
   Web 2.0 technologies [1]
   Web advertising value antecedents [1]
   Web forms [1]
   Web logs [1]
   Web service [1]
   Web-based intervention [1]
   Web-based learning [1]
   Web-based services [1]
   web-based technologies [1]
   Web-Based Technology [1]
   website evaluation [1]
   Website quality evaluation [1]
   website quality framework [1]
   Wedding festival [1]
   Weeds [3]
   weeds [1]
   wegstuurseën [1]
   Weibull [1]
   Weibull analysis [2]
   Weight control [1]
   Weight function [1]
   Weight loss [6]
   weight reduction programme [1]
   Weighted [2]
   Weighted Average Cost of Capital [1]
   Weighted bootstrap [1]
   Weighted logistic regression [1]
   Welding fume [1]
   Welfare [1]
   welfare [1]
   Welgegund [6]
   Welgegund atmospheric research station [1]
   Welgegund measurement station [1]
   Well being [1]
   Well-being [31]
   well-being [18]
   Well-being promotion [1]
   well-field costs [1]
   Wellbeing [5]
   wellbeing [6]
   wellfield yield [1]
   Wellness [3]
   welstand [2]
   Welstandsbevordering [1]
   Welvaartteologie [1]
   Welverdiend [1]
   WER-1000 [1]
   werkgeheue [1]
   werklikheid, aard van die [1]
   werklikheidsbeskouing, alternatiewe [1]
   werklikheidsbeskouing, reformatoriese [1]
   werkskepping [1]
   werkswinkel [1]
   Wes Morriston [1]
   wesenlike sake [1]
   West Africa [3]
   Westerlies [1]
   Western [1]
   Western art music [1]
   Western Australia [2]
   Western blot [1]
   Western Cape Province [1]
   Western Front [1]
   Western Indian Ocean [2]
   Western Society [1]
   Western-positivist culture and Westers-positivistiese kultuur [1]
   Westerse kunsmusiek [1]
   Wet and dry seasons [1]
   Wet bulb temperature [1]
   Wet Chemical Method [1]
   Wet High Intensity Magnetic Separator [1]
   Wet op Nasionale Erfenishulpbronne [1]
   Wet oxidation [1]
   wetenskaplike benadering [1]
   wetenskaplike feite [1]
   wetenskaponderwys [1]
   wetenskapsbeoefening, prakties-teologiese [1]
   wetgewende en uitvoerende prosesse [1]
   Wetgewing [1]
   Wetland [1]
   Wetland invertebrates [1]
   Wetlands [5]
   wetsvertolking [1]
   Wêreldbeeld [1]
   wêrelde [1]
   Wh-extraction [1]
   What's in it for me [1]
   whatness [1]
   WhatsApp [2]
   Wheat [4]
   wheat [1]
   Wheat prices [1]
   Wheelchair [1]
   whey proteins [1]
   WHIMS [1]
   whistle-blow [1]
   White [2]
   White dwarf stars [1]
   White grub [1]
   white grub [1]
   White mulberry [1]
   White South African English [1]
   White-coat hypertension [2]
   Whites [2]
   whole blood [1]
   Whole genome [1]
   Whole genome analysis [2]
   Whole genome sequence [1]
   Whole genome sequencing [1]
   Whole leaf [1]
   Whole-body vibration [1]
   Whole-body vibration training [1]
   Whole-genome sequencing [1]
   Whole-leaf [1]
   Whole-parts relation [1]
   Whole-school development [2]
   Whole-school evaluation [1]
   Whole‐genome resequencing [1]
   WHOQOL-OLD measuring instrument [1]
   Wi-Fi [1]
   Wicked problems [1]
   Wide Area Measurement Systems (WAMS) [1]
   Wide-area wireless telemetry [1]
   wideband amplifiers [1]
   widow [1]
   Wiechers [1]
   Wiener algebra [1]
   Wiener functions [1]
   Wiener space [1]
   Wiener space on the line [1]
   Wiener-Hopf factorization [1]
   Wiener-Hopf indices [1]
   WiFi [1]
   Wigner-Ville Distribution [1]
   Wigner-Ville distribution [1]
   Wijnand Hamman [1]
   wiki [1]
   Wikipedia and Wiktionary [1]
   Wil [1]
   Wild [1]
   Wild fruits and vegetables [1]
   wild host plants [2]
   wild hosts [1]
   Wild rodent [1]
   Wilderness experience program [1]
   wilderness experience program [1]
   wilderness experience programme [2]
   Wilderness therapy [1]
   wilderness therapy [4]
   Wildlife [3]
   wildlife [2]
   Wildlife conservation [3]
   Wildlife tourism [2]
   wildlife tourism [2]
   wildlife trade [1]
   Will [1]
   will [1]
   Will to power [1]
   Willem Boshoff [4]
   Willem Saayman [1]
   William Alston [1]
   William of Ockham [1]
   Williams syndrome [2]
   Willingness to pay [1]
   willingness to pay [5]
   Wilma Stockenström [1]
   Winam Gulf [1]
   Wind [2]
   Wind energy [1]
   Wind power [1]
   Windkessel compliance [1]
   Wine festival [2]
   wine festivals [1]
   wine routes [1]
   Wine tourism [1]
   wine tourism [1]
   Wine tourism experience [1]
   wine tourism experience [1]
   Winery solid waste [1]
   Wing density [1]
   Winsorised mean [1]
   Winston Churchill [1]
   Winter festivals [1]
   wireless mesh networks [1]
   Wireless networks [1]
   Wisdom [2]
   Wiskunde [1]
   wiskundige ordening [1]
   Wistar [1]
   Wister rat [1]
   Witbank [1]
   witch [1]
   witch-finder [1]
   witch-hunting [1]
   witchcraft [1]
   Withania somnifera [1]
   Withdrawal [1]
   withdrawal behaviour [1]
   Within subject [1]
   within-case analysis [2]
   within-person [1]
   Within-subject [1]
   Wittgenstein [1]
   Witwatersrand Basin [1]
   wizard [1]
   WLIP [1]
   WOE [2]
   Woefzela [1]
   Wolbachia [1]
   Wolbachia surface protein [1]
   Wolf [2]
   wolf [1]
   Women [27]
   women [12]
   Women and girls [1]
   Women and work [1]
   women education [1]
   women empowerment [1]
   women entrepreneurs [1]
   Women in Mining [1]
   Women in mining [1]
   women in mining [6]
   women in office [2]
   women in the church [2]
   Women in the church and "Faithful sayings" [1]
   Women led small businesses, [1]
   Women of childbearing age [1]
   Women of reproductive age [1]
   women of the reformation [1]
   Women with disabilities [1]
   Women with intellectual disability [1]
   women's history [3]
   Women's political participation [1]
   Women's rights [1]
   women’s empowerment [1]
   Women’s History [1]
   Women’s history [2]
   women’s history [2]
   Women’s labour [1]
   women’s studies [1]
   wonder [1]
   Wonderboom [1]
   Wonderfontein Cave [2]
   Wonderfontein Spruit [2]
   Wonderfonteinspruit [1]
   Wood fuel [1]
   woodchips [1]
   woody plants [1]
   Woody vegetation [2]
   Wool [1]
   woon [1]
   woordeskat [1]
   Word and deed [1]
   word embeddings [1]
   word frequency [2]
   Word of Faith movement [2]
   word order [1]
   Word Problem Solving [1]
   word-frequency bands [1]
   Word2Vec [2]
   wording van Afrikaans [1]
   Work [5]
   work [4]
   work & organizational psychology [1]
   work beliefs [1]
   Work Context [1]
   work design [1]
   Work engagement [9]
   work engagement [14]
   work experience [1]
   Work experience capital [1]
   Work Integrated Learning [2]
   Work integrated learning [2]
   work motives [1]
   Work performance [1]
   Work perspectives [1]
   Work resources [1]
   work resources [1]
   work rest ratios [1]
   Work restructuring [1]
   work retention [1]
   Work role fit [2]
   Work Stress [1]
   Work stress [3]
   Work stressors [1]
   Work surfaces [1]
   Work trajectory [1]
   Work-family balance [1]
   Work-family enhancement [1]
   Work-home interaction [2]
   work-home interference [1]
   work-integrated learning (WIL) [1]
   Work-life balance [1]
   work-life balance [2]
   work-life interference [1]
   work-life-interaction [1]
   work-nonwork interference [1]
   Work-related anxiety [1]
   Work-related psychological well-being [1]
   Work-related stress [1]
   work-related stress [1]
   work-related upper-limb disorders [1]
   Work-role fit [1]
   work-role fit [1]
   work-to-family enrichment dimensions [1]
   worker co-operatives [1]
   workforce [2]
   workforce education [1]
   Working conditions [1]
   working hours mismatch [1]
   Working memory [1]
   Workload [1]
   workload [2]
   Workload demands [1]
   Workplace [2]
   workplace [1]
   Workplace boredom [1]
   Workplace bullying [3]
   workplace bullying [3]
   workplace conflict [1]
   Workplace forums [1]
   workplace incivility [1]
   Workplace learning [1]
   workplace learning [2]
   Workplace measurement [1]
   workplace measurement [1]
   Workshop [1]
   workshop [1]
   World Cafe Method [1]
   World Café method [1]
   World Cancer Research Fund [1]
   World heritage site [1]
   world heritage site [2]
   World Hypertension League [1]
   world inequality [1]
   World of Warcraft [1]
   World of work [1]
   World Trade Organization (WTO) [1]
   world views [1]
   World War I [1]
   World Wrestling Entertainment [1]
   world-class university [1]
   world-systems analysis [1]
   Worldview [2]
   worldview [6]
   worldview, Scripture and philosophy [1]
   worldviews,Christian [1]
   Wormwood [1]
   Worship [2]
   worship [1]
   worship service [3]
   worship service prayers [1]
   worship service: gathering of believer [1]
   Wound healing [3]
   Woven graphite fiber [1]
   wR factor = 0.054 [1]
   Wraakpsalms [1]
   Wrapped Cauchy distribution [1]
   WRASTIC Index [1]
   Wreck [1]
   WRF [4]
   writers [1]
   Writing [1]
   writing [2]
   writing across the curriculum [2]
   Writing apprehension [1]
   Writing assessment [1]
   Writing difficulties [1]
   writing in the sand [1]
   writing instruction [1]
   writing order [2]
   Writing requirements [1]
   writing skills [1]
   WSN [1]
   WSN Security [1]
   WTO [2]
   wword-recognition [1]
   wzxO104gene [1]