Now showing items 1-1 of 1

    • Musikale ontlening en die voortbestaan van melodiese spore uit die verlede 

      Van Rensburg, Henriëtte; Spies, Bertha (NWU Vanderbijlparkkampus, 2011)
      Komponiste kan nie geïsoleer word van die musikale spore van die verlede nie - hierdie spore kan doelbewus deur komponiste betrek word of deur die filter van die onderbewussyn in 'n mindere of meerdere mate in latere werke ...