Now showing items 1-1 of 1

    • "All things bright and beautiful" – children singing the apostolic creed 

      Kruger, Daleen (Die Suider-Afrikaanse Kerkorrelistevereniging, 2015)
      Die kerk het oor die eeue heen van liedere gebruikgemaak om teologiese waarhede oor te dra aan volgelinge. Hierdie proses het ook plaasgevind in die godsdienstige onderrig van kinders. Kinderkerkliedere raak veral in die ...