Now showing items 1-1 of 1

    • Rolkonflik by getroude manlike onderwysers vroeg in die 21ste eeu 

      Vos, Deon; Van der Westhuizen, Philippus Cornelius (LitNet, 2017)
      Die doel van die navorsing was om vas te stel in welke mate die getroude manlike onderwyser rolkonflik ervaar. Die studie is uitgevoer deur middel van 'n literatuurstudie en, daarna, 'n empiriese ondersoek. Die doel van ...