Now showing items 1-2 of 2

  • Die invloed van biografiese faktore op sorg in skoolleierskap 

   Van der Vyver, Corné (CP) (Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns, 2016)
   Die ervaring van sorg in skoolleierskap het 'n invloed op opvoeders se werksbevrediging asook hul belewing van die gehalte van werkslewe. Die sorgsaamheid van die skoolhoof kan die effektiwiteit en werkverrigting van ...
  • Skoolhoofleierskapstyl deur die lens van die kultuurhistoriese aktiwiteitsteorie (KHAT) 

   Van Jaarsveld, Magdalena Christina; Mentz, Paulus Jacobus; Ellis, Susanna Maria (Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns, 2017)
   Followers' perceptions are the best evaluation of leadership styles. How followers observe a leadership style may differ from how the leader sees it. In order to understand the entire reality, one should accept and respect ...