Now showing items 1-1 of 1

    • Literêre prestige: die geval Eleanor Baker 

      Human-Nel, Marian; Van Coller, H.P. (LitNet, 2016)
      Deur ’n resepsie-ondersoek word aangetoon hoe Eleanor Baker, wat deur D. van Zyl (2006) en Human-Nel (2009) as ’n enigsins miskende vroueskrywer bestempel word, se literêre reputasie (dus: prestige) die produk van literêre ...