Now showing items 1-1 of 1

    • Die mate van konsekwentheid in SMS-Afrikaans 

      Olivier, Jako (Litnet, 2013)
      In SMS-Afrikaans kom inkonsekwentheid van spelling en verkorting van taal na vore en dit word in hierdie artikel ondersoek. In hierdie artikel word 'n oorsig gebied oor die sosiolinguistiese agtergrond waarin SMS-taal ...