Now showing items 1-1 of 1

    • Vergifnisonderwys: is dit (voor)teoreties toereikend begrond? 

      Van der Walt, Johannes Lodewicus (LitNet, 2017)
      Ontleding van 'n aantal onlangse publikasies op die terrein van vergifnis en vergifnisonderwys het aan die lig gebring dat hoewel vergifnisonderwys tot dusver, sover vasgestel kon word, nog nie standaard as deel van die ...