Now showing items 1-2 of 2

  • Narrative strategies in Sir Philip Sidney's Astrophil and Stella 

   Gouws, J. (AOSIS, 2010)
   Die artikel gaan van die standpunt uit dat, histories gesien, liriek en narratief nie wederkerig-uitsluitende kategorieë is nie. Met die klem op Sir Philip Sidney se sonnetreeks “Astrophil and Stella”, argumenteer ek ...
  • Wallace Stevens's use of narrative markers in Harmonium 

   Gouws, John Stephen (AOSIS, 2010)
   Wallace Stevens se gebruik van narratiewe merkers in Harmonium In hierdie artikel word Wallace Stevens se eerste gepubliseerde poësiebundel, "Harmonium" ondersoek, om aan te toon hoe sy hoofsaaklik modernistiese lirieke, ...