Now showing items 1-2 of 2

  • Die profiel van die adolessente seun as mentee aan die Weskus 

   Strydom, Hermanus; Steytler, Johannes Petrus du Plessis; Strydom, Hermanus; Steytler, Johannes Petrus du Plessis (AOSIS, 2011)
   Adolessente seuns het 'n behoefte daaraan om deur 'n volwasse man gementor te word. Hierdie mentor se insprake in die adolessent se lewe bring groot veranderings mee sodat die adolessent se lewensgehalte gevolglik verbeter. ...
  • Mentor relationship effects on perceived quality of life by a sample of rural South African teenagers 

   Steytler, Johannes P. D.; Strydom, Herman (Taylor & Francis, 2013)
   This study investigated mentor effects on the perceived quality of life of South African adolescent boys. Participants were 20 adolescent boys that completed the Child Functioning Inventory High School, a standardised ...