Now showing items 1-1 of 1

    • Opvoeding vanuit ’n post-postfundamentitiese perspekief 

      Van der Walt, Johannes (LitNet Akademies, 2014)
      Dit het ’n aanvaarde feit onder opvoedkundiges en opvoeders geword dat daar ’n sekere verband tussen die opvoeder se lewens- en wêreldbeskouing en sy of haar pedagogiese teorie en praktyk bestaan. Daar het egter ’n paar ...