Now showing items 1-2 of 2

  • Die nuwe bedreiging van samelewingsvryhede: ’n Terugkeer tot Christen-vervolging? 

   Strauss, Danie (Suid-afrikaanse Akad vir Wetenskap En Kuns, Sekretaris, 2015)
   Ten spyte van die ruimte wat deur verskillende Aktes van Menseregte vir persoonlike (en kollektiewe) vryhede geskep is, insluitende persoonlike akademiese vryheid en geloofsvryheid, het daar gedurende die afgelope paar ...
  • Differensiasie: die basis van samelewingsvryhede 

   Strauss, Danie (Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns, 2015)
   Hierdie artikel verg enersyds begripsonderskeidinge en andersyds 'n oorsigtelike beeld van ongedifferensieerde en gedifferensieerde samelewings. Waar ding-begrippe in die Grieks-Middeleeuse intellektuele erfenis prominent ...