Now showing items 1-139 of 139

   Subject
   Vaal River [2]
   Vakgerigte kommunikasie [1]
   Vakkomitee [1]
   Vakkundige [1]
   Vaktaal [1]
   Vaktaalontwikkeling [1]
   Vakwoordeboek [1]
   Validation [4]
   validation [3]
   Validity [2]
   validity [4]
   Value [1]
   Values [2]
   values [1]
   Values Clarification [1]
   Van der Merwe [1]
   Van Staden, Ilse [1]
   variation [1]
   varieties of Afrikaans [1]
   variëteite [1]
   Veeltematies and Wetgewing [1]
   Veld Fires [1]
   veld fires [1]
   Venda [1]
   Ventilatory threshold [1]
   Veracity [1]
   Verafrikaansing and Vernederlandsing [1]
   Verandering and Wetmatgheid [1]
   verb lemma [1]
   Verb morphology [1]
   Verbal response scales [1]
   verbatim [1]
   verbeeck [1]
   verbeelding [1]
   Verbondenheid [1]
   Verbrande paradys (Hans du Plessis) [1]
   verdeling [1]
   Verdriet [1]
   vergelykende geskiedenis [1]
   verhale [1]
   Verledetydkonstruksie [1]
   verset [1]
   Versieringsmotiewe [1]
   verslagskrywing [1]
   versoening [2]
   versoening tussen Afrikaans- en Engelssprekendes [1]
   verstedeliking [1]
   vertel en wys [1]
   vertelwyse [1]
   Véronique Tadjo [2]
   Vico [1]
   victim services [1]
   victimization [1]
   Victorian age [1]
   vierskaar [1]
   Views of knowledge [1]
   Views of learning [1]
   Vigour [1]
   Violation [1]
   violation [1]
   Violation of psychological contract [1]
   Violence [2]
   Violence and Youth [1]
   Violence prevention [1]
   Violence/Peace [1]
   Virginity [1]
   Virtuele Instituut vir Afrikaans (VivA) [1]
   visie [1]
   Vision 20-2020 [2]
   Visual attention distribution [1]
   Visual data [1]
   visual elicitation methods [1]
   Visual methodologies [1]
   visual methods [2]
   Visual participatory methodology [1]
   visual participatory methodology [1]
   visual research [1]
   visuele tekste [1]
   VO2 peak [1]
   VOC [1]
   Vocabulary deep word knowledge [1]
   vocabulary dimensions [2]
   Vocabulary size [1]
   vocabulary size [1]
   vocabulary teaching [1]
   vocal coaching [1]
   vocalists [1]
   Vocation [1]
   vocation [1]
   vocational training [1]
   Voedselsekerheid [1]
   Voetpad na Vergelegen (Chris Barnard) [1]
   voice of nature [1]
   voice-ailments [1]
   vokaalnormalisasie [1]
   vokaalstelsel [2]
   Vol draadwerk [1]
   volhoubaarheid [1]
   Volkslied [1]
   volksliedjie [1]
   volksmoeder [3]
   volksmoeder (mother of the nation) [1]
   volksmoeder/mother of the nation [1]
   Volksorg [1]
   Volksraad [1]
   Volksrepubliek van China (PRC) [1]
   volkssoewereiniteit [1]
   Volksverhale [1]
   Vollenhoven, D.H. Th. (1892-1978) [1]
   Vollenhoven, D.H.Th. (1892–1978) [1]
   Voltooide deelwoord [1]
   voluntary [1]
   Volunteering [1]
   von Humboldt [1]
   Voogdyskap [1]
   Voorposafrikaans and Vroegste Afrikaans [1]
   Voortrekkermonument [1]
   Voortrekkers [1]
   Vorm van die werkwoord [1]
   vowel [2]
   vowel analysis methods [1]
   vowel parameter [1]
   vowel parameter hierarchy [2]
   vowel system [2]
   vraatsug [1]
   Vredefort Dome [1]
   Vredefort Dome World Heritage Site [1]
   vrouegeskiedenis [2]
   vrouens [1]
   Vryheid en gesag [1]
   vryheid van spraak [1]
   Vrystaatse premierskap [1]
   Vulnerability [2]
   vulnerability [1]
   Vulnerability-stress model [1]
   Vulnerable groups [1]
   vulnerable groups [1]
   vulnerable/strong self [1]
   Vuurklip [1]