Now showing items 5648-6046 of 6046

   Subject
   Ubuntu [1]
   Ubuomba [1]
   Uganda [1]
   Uitbeelding van landskap [1]
   ultimate commitment [1]
   Ulysses [1]
   Ulysses Africanus [1]
   Uncertainty [2]
   undemocratic procedures [1]
   under-educated [1]
   Under-five mortality [1]
   Underdevelopment [2]
   underdevelopment [1]
   Undergraduate student teachers [1]
   Undergraduate students [1]
   Undergraduate university students [1]
   undergraduates [1]
   Undifferentiated societies and Universalism [1]
   Unemployed job seekers [1]
   Unemployment [5]
   unemployment [1]
   Unie van Sosialistiese Sowjetrepublieke (USSR) [1]
   Unie van Suid-Afrika [1]
   uniforms [1]
   Unintended pregnancy [1]
   Union of South Africa [2]
   Union of Soviet Socialist Republics (USSR) [1]
   Unionisation [1]
   uniqueness [2]
   uniqueness (primitive terms) [1]
   uniqueness and coherence [1]
   Uniqueness and Universalism [1]
   UNITA [2]
   universalism [2]
   Universaliteit [2]
   Universality [2]
   universals of translation [1]
   universiteit [2]
   universiteite [1]
   Universiteite and Universities [1]
   Universiteitskurrikulum [1]
   University [1]
   University curriculum [1]
   University of Dayton [1]
   University of the North-West [1]
   University students [3]
   university students [1]
   Univesity of Pretoria [1]
   Unmarried women [1]
   Unmet need [1]
   unobserved heterogeneity [1]
   unofficial [1]
   unregulated [1]
   unregulated healer [1]
   untagging [1]
   Upper musculoskeletal complaints [1]
   Uranium [1]
   Urban [1]
   urban development [1]
   Urban infrastructure [1]
   urban infrastructure [1]
   urban planning [1]
   Urbanisation [1]
   urbanisation [1]
   US presidential election 2008 [1]
   USA [1]
   USA presidential election 2008 [1]
   USA-RSA relations [1]
   usagebased theories [1]
   User participation [1]
   user-centric service innovation [1]
   Uses and gratifications (U&G) [1]
   uses of music [1]
   Utilization [3]
   utilization [1]
   Vaal River [2]
   Vakgerigte kommunikasie [1]
   Vakkomitee [1]
   Vakkundige [1]
   Vaktaal [1]
   Vaktaalontwikkeling [1]
   Vakwoordeboek [1]
   Validation [4]
   validation [3]
   Validity [2]
   validity [4]
   Value [1]
   Values [2]
   values [1]
   Values Clarification [1]
   Van der Merwe [1]
   Van Staden, Ilse [1]
   variation [1]
   varieties of Afrikaans [1]
   variëteite [1]
   Veeltematies and Wetgewing [1]
   Veld Fires [1]
   veld fires [1]
   Venda [1]
   Ventilatory threshold [1]
   Veracity [1]
   Verafrikaansing and Vernederlandsing [1]
   Verandering and Wetmatgheid [1]
   verb lemma [1]
   Verb morphology [1]
   Verbal response scales [1]
   verbatim [1]
   verbeeck [1]
   verbeelding [1]
   Verbondenheid [1]
   Verbrande paradys (Hans du Plessis) [1]
   verdeling [1]
   Verdriet [1]
   vergelykende geskiedenis [1]
   verhale [1]
   Verledetydkonstruksie [1]
   verset [1]
   Versieringsmotiewe [1]
   verslagskrywing [1]
   versoening [2]
   versoening tussen Afrikaans- en Engelssprekendes [1]
   verstedeliking [1]
   vertel en wys [1]
   vertelwyse [1]
   Véronique Tadjo [2]
   Vico [1]
   victim services [1]
   victimization [1]
   Victorian age [1]
   vierskaar [1]
   Views of knowledge [1]
   Views of learning [1]
   Vigour [1]
   Violation [1]
   violation [1]
   Violation of psychological contract [1]
   Violence [2]
   Violence and Youth [1]
   Violence prevention [1]
   Violence/Peace [1]
   Virginity [1]
   Virtuele Instituut vir Afrikaans (VivA) [1]
   visie [1]
   Vision 20-2020 [2]
   Visual attention distribution [1]
   Visual data [1]
   visual elicitation methods [1]
   Visual methodologies [1]
   visual methods [2]
   Visual participatory methodology [1]
   visual participatory methodology [1]
   visual research [1]
   visuele tekste [1]
   VO2 peak [1]
   VOC [1]
   Vocabulary deep word knowledge [1]
   vocabulary dimensions [2]
   Vocabulary size [1]
   vocabulary size [1]
   vocabulary teaching [1]
   vocal coaching [1]
   vocalists [1]
   Vocation [1]
   vocation [1]
   vocational training [1]
   Voedselsekerheid [1]
   Voetpad na Vergelegen (Chris Barnard) [1]
   voice of nature [1]
   voice-ailments [1]
   vokaalnormalisasie [1]
   vokaalstelsel [2]
   Vol draadwerk [1]
   volhoubaarheid [1]
   Volkslied [1]
   volksliedjie [1]
   volksmoeder [3]
   volksmoeder (mother of the nation) [1]
   volksmoeder/mother of the nation [1]
   Volksorg [1]
   Volksraad [1]
   Volksrepubliek van China (PRC) [1]
   volkssoewereiniteit [1]
   Volksverhale [1]
   Vollenhoven, D.H. Th. (1892-1978) [1]
   Vollenhoven, D.H.Th. (1892–1978) [1]
   Voltooide deelwoord [1]
   voluntary [1]
   Volunteering [1]
   von Humboldt [1]
   Voogdyskap [1]
   Voorposafrikaans and Vroegste Afrikaans [1]
   Voortrekkermonument [1]
   Voortrekkers [1]
   Vorm van die werkwoord [1]
   vowel [2]
   vowel analysis methods [1]
   vowel parameter [1]
   vowel parameter hierarchy [2]
   vowel system [2]
   vraatsug [1]
   Vredefort Dome [1]
   Vredefort Dome World Heritage Site [1]
   vrouegeskiedenis [2]
   vrouens [1]
   Vryheid en gesag [1]
   vryheid van spraak [1]
   Vrystaatse premierskap [1]
   Vulnerability [2]
   vulnerability [1]
   Vulnerability-stress model [1]
   Vulnerable groups [1]
   vulnerable groups [1]
   vulnerable/strong self [1]
   Vuurklip [1]
   W.D. Terry [1]
   waarde-onderrig [1]
   waardefilosofie [1]
   waardes [1]
   waarheid [1]
   Walden [1]
   Wallace Stevens [1]
   Was not an ideologue [1]
   Washington Consensus [1]
   Washington consensus [1]
   Washington konsensus [1]
   Waste [1]
   Wastewater treatment [1]
   Water [1]
   Water and sanitation [1]
   Water and sanitation sector [1]
   water and sanitation sector [1]
   Water availability [1]
   water conservation [1]
   Water history [2]
   Water Pollution [1]
   Water research [1]
   Water Research Commission [1]
   Water resource management [1]
   Water sector [1]
   water sector [1]
   Water service delivery [1]
   Water Services Act, 1997 [1]
   Water services development plan [1]
   Water sources [1]
   water sources [1]
   Water studies [1]
   Water supply [4]
   water supply [1]
   water use [1]
   water- en sanitasiesektor [1]
   Waterlit Collection (WLC) [1]
   watervoorraad [1]
   wealth [1]
   Web 2.0 [1]
   Web-based intervention [1]
   Wedding festival [1]
   Well-being [18]
   well-being [10]
   Wellbeing [2]
   wellbeing [3]
   welstand [2]
   Welverdiend [1]
   Wes Morriston [1]
   Western art music [1]
   Western Front [1]
   Western Society [1]
   Westerse kunsmusiek [1]
   Wet op Nasionale Erfenishulpbronne [1]
   wetgewende en uitvoerende prosesse [1]
   wêrelde [1]
   Wh-extraction [1]
   whatness [1]
   White [1]
   White South African English [1]
   Whole-parts relation [1]
   Wijnand Hamman [1]
   wiki [1]
   Wikipedia and Wiktionary [1]
   Willem Boshoff [4]
   Willem Saayman [1]
   William of Ockham [1]
   Williams syndrome [2]
   Wilma Stockenström [1]
   Winston Churchill [1]
   Winter festivals [1]
   Wisdom [2]
   witch [1]
   witch-finder [1]
   witch-hunting [1]
   witchcraft [1]
   Withdrawal [1]
   withdrawal behaviour [1]
   within-person [1]
   Wittgenstein [1]
   wizard [1]
   Wolf [2]
   wolf [1]
   Women [12]
   women [6]
   Women and girls [1]
   Women and work [1]
   women education [1]
   women empowerment [1]
   Women in Mining [1]
   women in mining [5]
   Women in the church and "Faithful sayings" [1]
   women's history [3]
   Women's political participation [1]
   Women's rights [1]
   Women’s History [1]
   Women’s history [2]
   women’s history [2]
   Women’s labour [1]
   women’s studies [1]
   Wonderboom [1]
   Wool [1]
   woon [1]
   word frequency [2]
   word order [1]
   word-frequency bands [1]
   wording van Afrikaans [1]
   Work [2]
   work [4]
   work beliefs [1]
   work design [1]
   Work engagement [8]
   work engagement [3]
   work experience [1]
   Work experience capital [1]
   Work integrated learning [1]
   Work restructuring [1]
   Work role fit [2]
   Work stress [1]
   Work stressors [1]
   Work trajectory [1]
   Work-home interaction [1]
   Work-life balance [1]
   Work-related anxiety [1]
   Work-related stress [1]
   work-related stress [1]
   Work-role fit [1]
   work-role fit [1]
   working hours mismatch [1]
   Working memory [1]
   Workload [1]
   workload [2]
   Workload demands [1]
   Workplace bullying [3]
   Workplace learning [1]
   workplace learning [1]
   World heritage site [1]
   world views [1]
   World War I [1]
   Worldview [1]
   worldview [2]
   worldview, Scripture and philosophy [1]
   worldviews,Christian [1]
   writers [1]
   writing across the curriculum [2]
   Writing apprehension [1]
   Writing assessment [1]
   Writing difficulties [1]
   writing in the sand [1]
   Writing requirements [1]
   WTO [2]
   xenophobia [1]
   xenophobic attacks [1]
   Yahwism [1]
   year of study [1]
   Yeats [2]
   Yhwh [1]
   Yishai Cohen [1]
   Young adults [1]
   young adults [3]
   Young learner [1]
   Young motherhood [1]
   Young-adults [1]
   Youth [7]
   youth [3]
   Youth and history [1]
   Youth Behaviours [1]
   youth contextual ministry [1]
   Youth Identity [3]
   Youth resilience [1]
   Youth Self-Report [1]
   youths [1]
   Yoza Cellphone Stories [1]
   Zakes Mda [1]
   Zambia [1]
   Zefrikaans [1]
   Zimbabwe [3]
   Zimbabwean Refugees [1]
   Zola Sikiti [1]
   Zoo City [1]
   Zwingli, U [1]
   “Halfkrone vir die Nagmaal” [1]
   “Toilet election 2011” [1]
   “toilet election, 2011” [1]
   “toiletverkiesing 2011” [1]