Now showing items 1-2 of 2

  • An exploration of H.G. Stoker's (1899-1993) contributions to methodology 

   Van der Walt, Marthienus Frederik (Tinus) (Vereniging vir Christelike Hoër Onderwys, 2017)
   Stoker's early exposure to a milieu characterised by a preoccupation with methodology should serve as a backdrop for an appreciation of his theoretical work on methods. It is argued that his work resulted in a methodological ...
  • Towards a theory of presuppositions: Kuyperian contributions 

   Coletto, Renato (AOSIS, 2011)
   'n Teorie van vooronderstellings: Kuyperiaanse bydraes Een van die belangrikste temas van die huidige wetenskapsfilosofie is die ontdekking van vooronderstellings, aannames en raamwerke as faktore wat wetenskaplike navorsing ...