Now showing items 1-1 of 1

    • Ontronding in Afrikaans? 

      Wissing, Daniel Petrus (Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns, 2011)
      Ontronding in Afrikaans Afrikaans word gekarakteriseer deur 'n besonder ryk vokaalsisteem. Onder die twaalf vokale tel die drie gemerktegeronde nonagtervokale /9, y, 2/, (SAMPA-simbole, wat korrespondeer met die IPA simbole ...