Now showing items 1-1 of 1

    • Narrative strategies in Sir Philip Sidney's Astrophil and Stella 

      Gouws, J. (AOSIS, 2010)
      Die artikel gaan van die standpunt uit dat, histories gesien, liriek en narratief nie wederkerig-uitsluitende kategorieë is nie. Met die klem op Sir Philip Sidney se sonnetreeks “Astrophil and Stella”, argumenteer ek ...