Now showing items 1-2 of 2

  • 'Aan die' en 'besig' in Afrikaanse progressiwiteitskonstruksies: 'n korpusondersoek (2) 

   Breed, Adri; Van Huyssteen, Gerhard (Suid–Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns, 2015)
   In 'n tweetal artikels (hierdie artikel en Breed & Van Huyssteen 2014) stel ons ondersoek in na die wyse waarop twee perifrastiese konstruksies, te wete die VKOP besig om te V- en die VKOP aan die V-konstruksies, gebruik ...
  • Die deelwoord as ʼn ánder vorm van die werkwoord 

   Butler, Anneke (Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns, 2016)
   Afrikaans is an inflection-poor language and, as expected, a literature review revealed that little agreement exists on how the participle in Afrikaans should be analysed and described. These differences are reflected in ...