Now showing items 1-1 of 1

    • Leerbenaderings en akademiese prestasie van EBW-onderwysstudente 

      Van Staden, Louis; Nel, Carisma (Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns, 2016)
      Een van die groot probleme in die ho'ronderwyssisteem is dat die deurvloeisyfers nie na wense is nie. 'n Groot aantal studente skryf in vir 'n graad maar voltooi dit nie binne die voorgeskrewe tydperk nie. Een van die mees ...