Now showing items 1-2 of 2

  • Leerbenaderings en akademiese prestasie van EBW-onderwysstudente 

   Van Staden, Louis; Nel, Carisma (Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns, 2016)
   Een van die groot probleme in die ho'ronderwyssisteem is dat die deurvloeisyfers nie na wense is nie. 'n Groot aantal studente skryf in vir 'n graad maar voltooi dit nie binne die voorgeskrewe tydperk nie. Een van die mees ...
  • The networking practices of businesswomen 

   Bogaards, Marlene; De Klerk, Saskia; Mostert, Karina (2011)
   The primary objective of this study was to investigate the networking practices of businesswomen in the Gauteng Province, South Africa. The study of businesswomen's networking practices can provide critical insight into ...