We are in the process of upgrading DSpace and are restricting logins.

Now showing items 1-3 of 3

  • Caring school leadership: a South African study 

   Van der Vyver, C.P.; Van der Westhuizen, P.C.; Meyer, L.W. (Sage, 2014)
   The research pivoted on the question whether South African school principals fulfilled their caring role towards teachers. The aims of the study were threefold. First, to determine how principals rated their care-giving, ...
  • Caring school leadership: a South African study 

   Van der Vyver, Cornelius P.; Van der Westhuizen, Philip C.; Meyer, L.W. (SAGE, 2014)
   The research pivoted on the question whether South African school principals fulfilled their caring role towards teachers. The aims of the study were threefold. First, to determine how principals rated their care-giving, ...
  • Die invloed van biografiese faktore op sorg in skoolleierskap 

   Van der Vyver, Corné (CP) (Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns, 2016)
   Die ervaring van sorg in skoolleierskap het 'n invloed op opvoeders se werksbevrediging asook hul belewing van die gehalte van werkslewe. Die sorgsaamheid van die skoolhoof kan die effektiwiteit en werkverrigting van ...